Ympäristönsuojelu Hausjärvellä

Ympäristönsuojeluviranomaisena Hausjärven kunnassa toimii ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluun liittyviä tehtäviä hoitaa ympäristösihteeri.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristölupa-, jätevesi-, melu- ja ilmanlaatuun liittyvät asiat, jätehuollon valvonta ja roskaamiset, vesiensuojelu, maa-ainesten oton valvonta, luonnonsuojeluasiat sekä maasto- ja vesiliikenneasiat.

Yhteystiedot

Toni Haavisto
vt. ympäristösihteeri
019 758 6561

 

 

 

 

Marjoja keräämässä metsässä 15

Jätevesineuvonta

Hausjärven kunnassa toteutettiin vuoden 2015 aikana jätevesineuvontahanke. Neuvontatyön teki Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvoja Laura Huhtala. Neuvonnan rahoitti Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksista. Neuvontatyö on päättynyt ja hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 373 kiinteistökäyntiä. Hankkeen loppuraportti julkaistaan tällä sivustolla sen valmistuttua.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys