Ympäristönsuojelu Hausjärvellä

Ympäristönsuojeluviranomaisena Hausjärven kunnassa toimii ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluun liittyviä tehtäviä hoitaa ympäristösihteeri.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristölupa-, jätevesi-, melu- ja ilmanlaatuun liittyvät asiat, jätehuollon valvonta ja roskaamiset, vesiensuojelu, maa-ainesten oton valvonta, luonnonsuojeluasiat sekä maasto- ja vesiliikenneasiat.

Yhteystiedot

Ympäristösihteeri Minna Ahlqvist,  019 758 6561
minna.ahlqvist(at)hausjarvi.fi

Paikalla pääsääntöisesti ma-to.

 

 

Marjoja keräämässä metsässä 15

Jätevesineuvonta

Hausjärven kunnassa toteutettiin vuoden 2015 aikana jätevesineuvontahanke. Neuvontatyön teki Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvoja Laura Huhtala. Neuvonnan rahoitti Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksista. Neuvontatyö on päättynyt ja hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 373 kiinteistökäyntiä. Hankkeen loppuraportti julkaistaan tällä sivustolla sen valmistuttua.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys