Hajuhavainnot Kuulojan alueelta

Hausjärven-Riihimäen rajalla sijaitsevalla Kuulojan teollisuusalueella toimivat Fortum Oy ja Gasum Oy ovat ottaneet käyttöönsä Enwin nimisen järjestelmän, jolla on mahdollista seurata säätä (tuulia, sadetta, lämpötilaa jne.) sekä mahdollisia hajupäästöjä ja päästöjen leviämistä ympäristöön.

Enwin-järjestelmä mahdollistaa kuntalaisten tekemien hajuhavaintojen ilmoittamisen tietokoneen tai mobiililaitteen (kännykkä, tabletti) avulla suoraan yrityksille.

Ilmoitukset Kuulojan alueen toimintaan liittyvistä hajuhavainnoista voi tehdä seuraavien linkkien kautta:

Tietokoneella: Julkinen, (edellyttää sähköpostin)
https://online.purenviro.com/getlogin.php?u=RiihimakiPublic@purenviro.com&p=53&k=xxxc0068aa53913a18d2e34e48f6b27d860574cfcaf&m=1 

Mobiili-laitteilla: Julkinen, (edellyttää sähköpostin) https://online.purenviro.com/mobile.php?u=RiihimakiPublic@purenviro.com&p=53&k=xxxc0068aa53913a18d2e34e48f6b27d860574cfcaf&m=1

Ympäristönsuojelu Hausjärvellä

Ympäristönsuojeluviranomaisena Hausjärven kunnassa toimii ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluun liittyviä tehtäviä hoitaa ympäristösihteeri.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristölupa-, jätevesi-, melu- ja ilmanlaatuun liittyvät asiat, jätehuollon valvonta ja roskaamiset, vesiensuojelu, maa-ainesten oton valvonta, luonnonsuojeluasiat sekä maasto- ja vesiliikenneasiat.

Yhteystiedot

Toni Haavisto
ympäristösihteeri
019 758 6561

 

Marjoja keräämässä metsässä 15

Jätevesineuvonta

Hausjärven kunnassa toteutettiin vuoden 2015 aikana jätevesineuvontahanke. Neuvontatyön teki Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvoja Laura Huhtala. Neuvonnan rahoitti Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksista. Neuvontatyö on päättynyt ja hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 373 kiinteistökäyntiä. Hankkeen loppuraportti julkaistaan tällä sivustolla sen valmistuttua.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys