Leikkikaivuri

Rakennusvalvonta

Hausjärven kunnan rakennusvalvonnassa on katselmuksien teossa rajoituksia johtuen koronatilanteesta. Aloituskokoukset ja käyttöönotto-/loppukatselmukset pidetään tapauskohtaisesti.

Pohja- ja rakennekatselmuksia ei pidetä maalis-huhtikuun aikana. Koronatilanteesta johtuen rakennusvalvonta rajoittaa asiakaspalvelussa asiointia.

Rakennusvalvonnassa pyydetään asioimaan ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse.

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Hausjärven kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.12.2010. Rakennusvalvonnassa on käytännön työssä huomattu, että rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen.
Rakennusvalvonnassa on laadittu rakennusjärjestyksen uusimisen käynnistämiseksi asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään mm. rakennusjärjestyksen uudistamiseen liittyvät toimenpiteet, aikataulu ja osalliset.

Hausjärven kunnanhallitus on 30.10.2018 252 § päättänyt aloittaa rakennusjärjestyksen uusimistyön ja asettaa sen johdosta osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko uusimistyön ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
_____________________________________________________________

Olemme siirtyneet sähköiseen Lupapiste-asiointipalveluun. Lupapisteessä käsitellään kaikki 1.10.2017 jälkeen tulleet luvat, sitä ennen myönnetyt käsitellään edelleen paperisena.

Lupapisteen prosessi

Rakennusvalvonnan lomakkeet

Yleistä

Rakennusjärjestys (voimaan 1.12.2010)
Rakennusjärjestyksen karttaliite 2010
Rakennusluvan hakuohje (päivitetty 2.11.2017)
Uudispientalon energiatodistusesimerkki (päivitetty 28.01.2008)
Ohje maalämmön rakentamiseen (24.4.2013)

Rakentajan ABC

Ohjeita

Tarkistuslista rakennuslupaan
Vastaavan työnjohtajan muistio
Työmaan tarkastusasiakirja
Tulisijalupaohje_2018

Hyödyllisiä linkkejä

Verohallinnon laatima rakentajan muistilista – kotitalous rakentajana


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 10 Ei 9 Kyllä 10 Ei 9