Ympäristö ja luonto

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, Hausjärven-Riihimäen riistanhoitoyhdistys

KUULUTUS

 

ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus

HAKIJA: Hausjärven-Riihimäen riistanhoitoyhdistys

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI: Ahjolan ampumaradalla on yksi skeet-rata ja yksi trap-rata. Rata palvelee Hausjärven-Riihimäen riistanhoitoyhdistyksen harjoittelutarpeita. Toiminta sijoittuu Hausjärven kunnan omistamalle kiinteistölle 086-406-3-27. Ampumarata sijaitsee I-luokan pohjavesialueella.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ympäristölupaa haetaan vuonna 1968 avatulle haulikkoradalle. Hakemuksen mukaan vuosittaiset laukausmäärät ovat olleet viime vuosina suuruusluokkaa 40 000 – 70 000. Hakemuksen mukaiset radan toiminta-ajat olisivat huhti-lokakuussa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 17.00 – 21.00. 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Ympäristölupahakemus on nähtävillä kuulutusaikana ympäristösihteerin työhuoneessa Hausjärven kunnanvirastossa, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen.

Myös muilla henkilöillä kuin edellä tarkoitetuilla asianosaisilla sekä myös sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta kuulutusaikana.

MENETTELY: Muistutukset on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan osoitteella: Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla 24.1. – 22.2.2018.

LISÄTIETOJA: ympäristösihteeri Minna Ahlqvist, p. 019 758 6561

 

Hausjärvellä 22.1.2018
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.