Ympäristö ja luonto

Ympäristölupapäätös, betonituotetehtaan toiminnan muuttaminen, Fescon Oy

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 14.4.2021 (§ 42) tehnyt seuraavan päätöksen:

  • Fescon Oy:lle myönnetään ympäristönsuojelulain 29 §:n mukainen lupa betonituotetehtaan toiminnan olennaiseen muuttamiseen Hausjärven kunnan Erkylän kylän kiinteistöllä Fescon 86-401-1-1003. Toiminnalle myönnettiin ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

 

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä kuulutusajan 19.4. – 26.5.2021 Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 VAASA. Valitusoikeus on asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 26.5.2021.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri, p. 019 758 6561.

 

Hausjärvellä 16.4.2021
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Päätös ja valitusosoitus

Liitteet 38-41


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.