Yleinen

Ympäristölupahakemus / vasikkajuottamo ja -kasvattamo, Hietoinen

KUULUTUS

ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI: Tilalle 86-425-1-317 sijoittuva vasikkajuottamo ja naudanlihan tuotanto. Alue sijaitsee Hausjärven kunnan alueella Hietoisten kylässä Mommilanjärven itäpuolella.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ympäristölupaa haetaan vasikkajuottamolle ja –kasvattamolle. Tilalle on tarkoitus rakentaa uusi vasikkajuottamo 60 vasikalle ja uusi vasikkakasvattamo 60 vasikalle vuoden 2019 aikana. Naudanlihaa tuotetaan noin 42 000 kg vuodessa, lisäksi teurastamon eläinvälitykseen tuotetaan 240 6 kk ikäistä teinivasikkaa.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Ympäristölupahakemus on nähtävillä kuulutusaikana viraston aukioloaikoina ympäristösihteerin työhuoneessa Hausjärven kunnanvirastossa, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen.
Myös muilla henkilöillä kuin edellä tarkoitetuilla asianosaisilla sekä myös sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta kuulutusaikana.

MENETTELY: Muistutukset on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan osoitteella: Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla 5.12.2018 – 3.1.2019.

LISÄTIETOJA: ympäristösihteeri Minna Ahlqvist, p. 019 758 6561

Hausjärvellä 3.12.2018
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.