Ympäristö ja luonto

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 5.9.2018

1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
57 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
58 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / HÄMEEN KULJETUS OY / TURKHAUTA
59 LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN NIEMISEN SORA OY/TORHOLA
60 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VASIKKAJUOTTAMO JA NAUDANLIHAN TUOTANTO
61 LAUSUNTOPYYNTÖ OITIN VALU OY:N YMPÄRISTÖLUPAÄTÖKSEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 1 kpl
62 LAUSUNTOPYYNTÖ, MÄNTSÄLÄN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA
63 OITTI, NIITTYLÄN RANTA-ASEMAKAAVA 2 kpl
64 VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
65 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
66 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUKSET / SYYSKAUSI 2018
67 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
68 AJANKOHTAISET FORTUM WASTE SOLUTIONS OY:N JA FORTUM ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION OY:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT

69 TIEDOKSIANTOASIOITA
9998 Valitusosoitus


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.