Ympäristö ja luonto

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 02.10.2017

§ Otsikko Liitteet
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
77 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
78 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON LAUSUMA RIIHIMÄEN BIOTEHDAS OY:N YMPÄRISTÖLUVAN SELVENTÄMISHAKEMUKSESTA
79 OITIN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 3 kpl
80 KUULOJAN ITÄISEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 4 kpl
81 HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021 1 kpl
82 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1 kpl
83 FINGRID OYJ:N LUNASTUSLUPAHAKEMUS KOSKIEN HIKIÄ-ORIMATTILA 400 + 100 KV VOIMAJOHTOA 1 kpl
84 LAUSUNTOPYYNTÖ 110 KV VOIMAJOHTOHANKKEESTA HIKIÄ-KAPULI 1 kpl
85 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN HAKEMUS, RIIHIMÄEN ENDUROSEURA RY, KARHI 86-406-5-42 JA 86-406-5-26 1 kpl
86 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VENTONIEMEN SORA OY / KUKKERINMÄEN SORANOTTOALUE LAVINNOSSA / 086-408-3-47 2 kpl
87 AJANKOHTAISET FORTUM WASTE SOLUTIONS OY:N JA FORTUM ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION OY:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT

88 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
89 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
90 TIEDOKSIANTOASIOITA
9998 Valitusosoitus
Kokousmateriaali:

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.