Yleinen

Yksityistieavustukset vuodelta 2021

Yksityistienlain 85 §:n mukaiset kunnossapitoavustushakemukset vuoden 2021 toiminnasta tulee toimittaa 17.6.2022 mennessä Hausjärven kunnan tekniselle lautakunnalle.

Vuonna 2022 Hausjärven kunta ottaa vastaan avustushakemukset vain sähköisellä lomakkeella, emme ota enää vastaan sähköpostitse tai postitse toimitettuja hakemuksia.

 Yksityistieavustuksen sähköisen lomakkeen löytää kunnan kotisivuilta www.hausjarvi.fi

(Palvelut -> Tekniset palvelut -> Kadut ja liikenne -> Yksityistiet)

Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin, voivat täyttää hakemuksen Hausjärven kunnanviraston asiakaspäätteellä.

Avustukset käsitellään teknisen lautakunnan elokuun kokouksessa.

 

Erityisesti huomioitavaa

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019.

2019 vuoden alusta muuttunut lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot yksityistierekisteriin sekä Digiroadiin ( Väylälle).
Tiedot tallentuvat rekisteriin ja niiden päivittämisestä ajan tasalle huolehtii yksityistiekunta.

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan tiekunnan vuoden 2021 tilinpäätöstiedot sekä kuluvan vuoden vuosikokouksen pöytäkirja, jossa tilinpäätös on hyväksytty. Mikäli vuosikokousta ei ole pystytty pitämään tai tiekunnalla on ns. harvennettu vuosikokousväli, minkä vuoksi pöytäkirjaa ei pystytä toimittamaan, tulee tilinpäätös vahvistaa tekijän allekirjoituksella sekä kahden hoitokunnan jäsenen allekirjoituksella.
Tilinpäätös voidaan myös vahvistaa tilintarkastajien vahvistuksilla.
Mikäli edellä mainitut asiakirjat puuttuvat, kunta ei tue tiekuntaa puutteellisten hakemusasiakirjojen vuoksi.

 

Hausjärvellä  27.4.2022
Tekninen lautakuntaOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.