Tekniset palvelut

Yksityistieavustukset vuodelta 2018

 

Yksityistielain 85 §:n mukaiset kunnossapitoavustushakemukset vuoden 2018 toiminnasta tulee toimittaa 28.6.2019 mennessä Hausjärven kunnan tekniselle lautakunnalle osoitettuna osoitteella:
Tekninen lautakunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Yksityistieavustuksen hakemiseen tarvittavan lomakkeen saa tarvittaessa myös kunnan palvelupisteestä em. osoitteesta tai tilaamalla puhelimitse 019 758 6812 (Aki Ranta).
Lomake myös tästä linkistä:  tieavustushakemus 2019

Avustukset käsitellään teknisen lautakunnan elokuun kokouksessa ja maksetaan tiekunnille 13.9.2019.

Erityisesti huomioitavaa
Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään. (yksityistielaki 13.7.2018/560).
Hakemuksen liitteeksi vaaditaan ehdottomasti tiekunnan vuoden 2018 tilinpäätöstiedot ja kuluvan vuoden sääntömääräisen kokouksen pöytäkirja, jossa tilinpäätös on hyväksytty. Mikäli tiekunta on kuitenkin tehnyt erillisen päätöksen pidennetystä kokousvälistä (vähintään joka neljäs vuosi), tulee kyseisen kokouksen pöytäkirja olla hakemuksen liitteenä. Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee erityisesti osoittaa se, miten kyseisen tiekunnan tilit ovat päätösten mukaisesti tulleet hyväksytyiksi. Mikäli edellä mainitut asiakirjat puuttuvat, kunta ei tule tukemaan tiekuntaa puutteellisten hakemusasiakirjojen vuoksi.Hausjärvellä 8.5.2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.