Yleinen

Vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta

VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA HAUSJÄRVEN KUNNASSA

 

Hausjärven kunta pystyttää kesäkuussa 2021 pidettäviä kuntavaaleja varten vaalimainostelineet Oittiin, Ryttylään, Hikiään ja Monniin.

Ehdokkaita asettaneiden ryhmät voivat laittaa vaalimainoksensa näihin telineisiin aikaisintaan keskiviikkona 19.5.2021. Mainokset asetetaan samaan järjestykseen kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Mainospaikat tulee varata kirjallisesti aluemestari Jukka Heikkilältä, os. Hausjärven kunta, Keskustie 2 – 4, 12100 Oitti.

Mainokset on poistettava välittömästi vaalien jälkeen, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä vaalien jälkeen.

Muualle kunnan omistamille tai hallitsemille alueille ei vaalimainoksia saa laittaa.

Ulkomainoksia sijoitettaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Vaalimainokset eivät saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Mainostelineisiin liittyvistä asioista lisätietoja antaa aluemestari Jukka Heikkilä puh. 019 758 6816 tai jukka.heikkila@hausjarvi.fi.

Hausjärvellä 26.4.2021
HAUSJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTAOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.