Yleinen

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit Hausjärven kunnassa

VUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALIT HAUSJÄRVEN KUNNASSA

Varsinainen vaalipäivä

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Äänestysaika on varsinaisena vaalipäivänä klo 9.00–20.00.

Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen jotka ovat:

  • Äänestysalue 001 Hikiä, äänestyspaikkana Eskon koulu (Hikiäntie 223, 12240 Hikiä)
  • Äänestysalue 002 Monni, äänestyspaikkana Monnin koulu (Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää)
  • Äänestysalue 003 Oitti, äänestyspaikkana kunnanvirasto (Keskustie 2­–4, 12100 Oitti)
  • Äänestysalue 004 Ryttylä, äänestyspaikkana Ryttylän kyläkirjasto (Koulutie 14, 12310 Ryttylä)

Posti jakaa äänioikeutetuille väestörekisterikeskuksen ilmoituksen, johon on merkitty kunkin oma äänestysalue. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, ilmoitus toimitetaan vain sähköisesti Viestit-palveluun.

 

Ennakkoäänestys

Europarlamenttivaalien kotimaan ennakkoäänestysajanjakso on 15.–21.5.2019.

Hausjärven kunnan alueella yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat:

Kunnanvirasto, Keskustie 2–4, 12100 Oitti

ke–pe 15.5.–17.5.2019 klo 9.00–18.00

la–su 18.5.–19.5.2019 klo 10.00–14.00

ma–ti 20.5.–21.5.2019 klo 9.00–18.00

 

Ryttylän kyläkirjasto, Koulutie 14, 12310 Ryttylä

ma–ti 20.5.–21.5.2019 klo 14.00–18.00

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan ajanjaksolla 15.5.–21.5.2019. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00.

Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään kunnanviraston palvelupisteeseen puh. 019 758 6505 ma–pe klo 9.00–15.00 alkaen 30.4.2019.

Ilmoituksen äänestäjän puolesta voi tehdä hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan puhelimitse tai kirjeellä asianomaiselle tai hänen edustajalle.

 

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen ilmoittautuessaan äänestyspaikassa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänestäjällä ei ole muuta virallista henkilöllisyystodistusta, voi äänestäjä hakea poliisilta maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

Hausjärvellä 12.4.2019

HAUSJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

 

VUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ULKOMAINONTA HAUSJÄRVEN KUNNASSA

 

Hausjärven kunta pystyttää toukokuussa 2019 pidettäviä europarlamenttivaaleja varten vaalimainostelineet Oittiin, Ryttylään, Hikiään ja Monniin.

Ehdokkaita asettaneiden ryhmät voivat laittaa vaalimainoksensa näihin telineisiin aikaisintaan keskiviikkona 8.5.2019. Mainokset asetetaan samaan järjestykseen kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Mainospaikat tulee varata kirjallisesti aluemestari Jukka Heikkilältä, os. Hausjärven kunta, Keskustie 2 – 4, 12100 Oitti.

Mainokset on poistettava välittömästi vaalien jälkeen, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä vaalien jälkeen.

Muualle kunnan omistamille tai hallitsemille alueille ei vaalimainoksia saa laittaa.

Ulkomainoksia sijoitettaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Vaalimainokset eivät saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Mainostelineisiin liittyvistä asioista lisätietoja antaa aluemestari Jukka Heikkilä puh. 019 758 6816 tai jukka.heikkila@hausjarvi.fi.

Hausjärvellä 18.3.2019

HAUSJÄRVEN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.