Yleinen

Vuoden 2018 presidentinvaalit Hausjärven kunnassa

 

Varsinainen vaalipäivä

Presidentinvaalin varsinainen vaalipäivän on ensimmäisessä vaalissa sunnuntai 28.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa sunnuntai 11.2.2018. Äänestysaika on varsinaisina vaalipäivinä klo 9.00–20.00.

Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen jotka ovat:

 

  • Äänestysalue 001 Hikiä
  • Äänestysalue 002 Monni
  • Äänestysalue 003 Oitti
  • Äänestysalue 004 Ryttylä

 

Posti jakaa äänioikeutetuille väestörekisterikeskuksen ilmoituksen, johon on merkitty kunkin oma äänestysalue.

Ennakkoäänestys

Presidentinvaalin kotimaan ennakkoäänestysajanjakso on ensimmäisessä vaalissa 17.–23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.–6.2.2018.

Hausjärven kunnan alueella yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat:

Kunnanvirasto, Keskustie 2–4, 12100 Oitti

Ensimmäinen vaali:

ke–pe 17.1.­–19.1.2018 klo 9.00–18.00
la–su 20.1.–21.1.2018 klo 10.00–14.00
ma–ti 22.1.–23.1.2018 klo 9.00–18.00

Toinen vaali:

ke–pe 31.1.–2.2.2018 klo 9.00–18.00
la–su 3.2.–4.2.2018 klo 10.00–14.00
ma–ti 5.2.–6.2.2018 klo 9.00–18.00

 

Ryttylän kyläkirjasto, Koulutie 14, 12310 Ryttylä

Ensimmäinen vaali:
ma–ti 22.1.–23.1.2018 klo 14.00–18.00

Toinen vaali
ma–ti 5.2.–6.2.2018 klo 14.00–18.00

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa ajanjaksolla 17.–23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.–6.2.2018. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 16.00 ja toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2018 klo 16.00.

Jos äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei enää tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Toisen vaalin kotiäänestykseen voi kuitenkin ilmoittautua myös erikseen.

Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään kunnanviraston palvelupisteeseen puh. 019 758 6505 ma–pe klo 9.00–15.00 alkaen 2.1.2018.

Ilmoituksen äänestäjän puolesta voi tehdä hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan puhelimitse tai kirjeellä asianomaiselle tai hänen edustajalle.

 

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen ilmoittautuessaan äänestyspaikassa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänestäjällä ei ole muuta virallista henkilöllisyystodistusta, voi äänestäjä hakea poliisilta maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

Hausjärvellä 20.12.2017
HAUSJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

 

VUODEN 2018 PRESIDENTIN VAALIEN ULKOMAINONTA HAUSJÄRVEN KUNNASSA

Hausjärven kunta pystyttää tammikuussa 2018 pidettäviä presidentin vaaleja varten vaalimainostelineet Oittiin, Ryttylään, Hikiään ja Monniin.

Ehdokkaita asettaneiden ryhmät voivat laittaa vaalimainoksensa näihin telineisiin aikaisintaan keskiviikkona 10.1.2018. Mainokset asetetaan samaan järjestykseen kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Mainospaikat tulee varata kirjallisesti aluemestari Jukka Heikkilältä, os. Hausjärven kunta, Keskustie 2 – 4, 12100 Oitti.

Mainokset on poistettava välittömästi vaalien jälkeen, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä vaalien jälkeen.

Muualle kunnan omistamille tai hallitsemille alueille ei vaalimainoksia saa laittaa.

Ulkomainoksia sijoitettaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Vaalimainokset eivät saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Mainostelineisiin liittyvistä asioista lisätietoja antaa aluemestari Jukka Heikkilä puh. 019 758 6816 tai jukka.heikkila@hausjarvi.fi.

Hausjärvellä 20.12.2017
Hausjärven kunnan tekninen lautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.