Päivähoito ja koulutus Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen sähköinen Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön 1.1.2021

Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön sähköinen Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä 1.1.2021 lukien. Daisy sisältää sekä hallinnollisen Daisy Manager osuuden esimiehille ja päiväkodeille että osuuden vanhemmille aktiiviseen asioiden hoitoon. Myös palvelusetelien hakeminen ja päätökset tehdään Daisyn kautta. Jatkossa kaikki varhaiskasvatuksessa tapahtuva asiointi hoidetaan sähköisesti ohjelman kautta. DaisyNet-ohjelman kautta huoltajat varaavat lapsensa hoidontarpeen. Ohjelman välityksellä huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö viestittävät toisilleen. eDaisyssa huoltajat asioivat sähköisesti varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

Mikä eDaisy on?
eDaisy on Hausjärven varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu, jossa huoltajat hoitavat hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen sekä saavat tiedoksi lasten sijoitus- ja maksupäätökset. Palveluun kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Asiointipalvelu sisältää:
• varhaiskasvatushakemus
• yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelihakemukset
• tulotietoilmoitukset
• irtisanomis- ja muutosilmoitukset
• sijoitus- ja maksupäätökset

Mikä DaisyNet on?
DaisyNet on huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välinen päivittäinen asiointikanava, joka sisältää mm.:
• hoitoaikavarausten tekeminen
• läsnä- ja poissaolotiedot
• päivittäinen yhteydenpito: viestinvälitys ja ryhmäkohtaiset lupakyselyt, ilmoitustaulu, kasvunkansio
• perheen perustietojen ylläpito: lasta koskevat tiedot, kuten allergiat, varahakijat, yleiset luvat

Vanhemmille on lähetetty asiasta tiedote oman hoitopaikan kautta, jatkossa myös ohjelmien käyttöopastus annetaan omassa hoitopaikassa. Hausjärven kotisivuille lisätään myös ohjeistus ohjelman käyttöön, linkit kirjautumiseen sekä erillinen ohje ensimmäistä kertaa kirjautuvalle joulukuun alkupuolella.

Daisyn kautta sekä lapset että työntekijät kirjataan sisään sähköisen tägin avulla. Käyttöön tulevat ryhmien puhelinsovellukset. Tägien kirjauksista muodostuvat sekä työntekijöiden palkkaraportit että lasten hoitolaskutus. Lasten hoitoaikavarausten perusteella muodostetaan työntekijöiden sähköiset työvuoroluettelot. Daisy-järjestelmästä rakennetaan sähköiset yhteydet eri viranomaisjärjestelmiin esim. Suomi.fi, VTJ, Varda, Kela, Tulorekisteri jne. sekä sisäisiin järjestelmiin kuten laskutus ja HR.

Ohjelman käyttöönoton valmistelu aloitettiin syyskuussa, lokakuussa sekä koulutettiin pääkäyttäjiä että valmisteltiin heidän kanssaan ohjelman Hausjärven asetuksia ja lasten sekä työntekijöiden migraatioaineistoja. Pääkäyttäjinä ohjelmassa toimivat varhaiskasvatuspäällikkö, toimistosihteeri ja varalla konsultoiva erityisopettaja. Työvuorojen laatimisen osalta pääkäyttäjyys on vuorohoitopäiväkodinjohtajalla. Marraskuussa koulutetaan koko henkilöstö sekä joka päiväkotiin Daisy-tukihenkilö vanhempia varten. Päiväkodinjohtajien ja varahenkilöiden työvuorokoulutus ajoittuu marraskuun lopulle. Marraskuun lopulla pidetään myös pakolliset YT-neuvottelut sähköiseen työajanseurantaan siirtymisestä.

Kyseessä on massiivinen digiloikka varhaiskasvatuksen osalta. Tähän asti sähköisesti on toiminut osin vain laskutus ja sijoitus- ja maksupäätösten teko Pro Consona ohjelman kautta ja nämäkin vain hallinnossa. HR-ohjelma Populus on ollut ainoa ohjelma, jossa päiväkotien henkilöstö ja johtajat ovat käyttäneet sähköistä järjestelmää ostolaskujen lisäksi. Ensi keväänä siirrytään lasten varhaiskasvatussuunnitelmissa ja päiväkotien suunnittelussa ja pedagogisessa arvioinnissa käyttämään myös Daisya.

Joka päiväkodissa järjestetään vanhempainilta Daisyn käytön opastukseen joulukuussa. eDaisy otetaan käyttöön 7.12.2020 lukien, jonka jälkeen vanhemmat ilmoittavat hoitoaikavaraukset ja -muutokset sähköisesti.

Lisätietoja Daisyn käyttöönotosta omalta päiväkodilta Daisy-tukihenkilöltä.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.