Ympäristö ja luonto

Vanajavesikeskuksen avustukset omaehtoiseen vesienhoitotyöhön haussa

Vanajavesikeskus on varautunut myöntämään vuonna 2022 yhteensä 20 000 € avustuksina omaehtoiseen vesienhoitotyöhön. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti Vanajavesikeskuksen toimialueella toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai toimikunnille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt voivat hakea avustusta.

Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen ja sen tulee tukea Vanajavesikeskuksen toiminnan tavoitteita.

Avustuskohteiksi toivotaan erityisesti ehdotuksia hankkeista, jotka vähentävät vesiin aiheutuvaa kuormitusta ja eroosiota. Myös olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden kunnostukseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä hakemuksia toivotaan (esimerkiksi kosteikko/laskeutusaltaan tyhjennys).

Avustus on pääsääntöisesti enintään 70 % hankkeen arvioidusta kokonaiskustannuksista, laitehankinnoissa enintään 40 %. Avustusta myönnettäessä painotetaan avustettavan toiminnan laatua, laajuutta ja vaikuttavuutta. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen katsotaan eduksi. Hakijan tulee itse hankkia tarvittavat luvat tai suostumukset avustettavalle toimenpiteelle.

Avustusten hakuaika on 1.3. -19.4.2022. Hakuohjeet: https://www.vanajavesi.fi/vanajavesikeskuksen-avustukset-2022-haussa/

 

Lisätietoja: Vanajavesikeskuksen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen

sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi, puh. 050 344 1715, www.vanajavesi.fi

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.