Yleinen

Valtuuston päätökset 4.6.2019

Hausjärven kunnanvaltuusto 4.6.2019:

  • vahvisti Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen
  • merkitsi tiedokseen kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
  • hyväksyi kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen
  • hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
  • myönsi lainanottovaltuudet kunnanhallitukselle
  • hyväksyi muutetun hallintosäännön
  • valitsi uuden varajäsenen tekniseen lautakuntaan
  • valitsi kunnan ehdokkaat Kiertokapula Oy:n hallitukseen
  • hyväksyi Oitin Kalliontien ja Savelantien osa-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen

 

Pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa Ktweb-järjestelmässä: http://kunta2.hausjarvi.fi/


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.