Yleinen

Valtuuston päätökset 17.3.2020

Hausjärven kunnanvaltuusto kokoontui tiistaina 17.3.2020 poikkeuksellisen koronavirustilanteen takia yleisöltä suljettuun kokoukseen.

Valtuusto

  • myönsi luottamushenkilölle eron kunnallisista luottamustehtävistä ja valitsi henkilöt vapautuneisiin luottamustoimiin
  • hyväksyi talousarvion 2019 ylitykset ja alitukset
  • merkitsi tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2019
  • totesi valtuustoaloitteen Puujoen Vuolteenkosken kalaportaista ja padon alapuolisen vedenpinnan nostamisesta loppuun käsitellyksi
  • valitsi kunnan ehdokkaat Hyria Koulutus Oy:n hallitukseen
  • merkitsi tiedoksi vuoden 2019 lopussa käsittelyssä olleet valtuusto- ja kuntalaisaloitteet
  • päätti perua koronavirustilanteen takia valtuuston kokoukset 5.5.2020 ja 2.6.2020 sekä määräsi uudeksi kokouspäiväksi näiden sijaan 23.6.2020
  • kuuli valtuustoaloitteen Eskon koulun esteettömyyden tarkistamisesta ja päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
  • kokousasioiden käsittelyn jälkeen kuuli kunnanjohtajan suullisen tilannekatsauksen ajankohtaisesta koronavirustilanteesta ja kunnan varautumisesta.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen osoitteessa http://kunta2.hausjarvi.fi/.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.