Yleinen

Hausjärven kunnan kotihoidossa on liikuttu Työkuntoon polulla puolen vuoden ajan

Hausjärven kunnan ja TyöSyke Oy:n yhteistyönä on pilotoitu kotihoidon työntekijöille ”Työkuntoon polku” –toimintamallia. Toimintamallin tarkoituksena on ollut edistää ja ylläpitää työkykyä ryhmä- ja yksilömuotoisen valmennuksen avulla. Työkuntoon polku on tarkoitettu fyysisesti raskasta työtä tekeville, joiden työn fyysinen kuormittavuus on korkea.

Puolen vuoden pilottiryhmäksi Työkuntoon polulle kutsuttiin perusturvan kotihoidon henkilöstöä. Mukaan hakeutuneille järjestettiin työterveyshoitajien suunnatut terveystarkastukset, joiden avulla kartoitettiin työntekijöiden fyysistä kuntoa, työn fyysisiä kuormittavuustekijöitä, motivaatiota, tavoitteita sekä tarkastettiin, ettei henkilöillä ole terveydellisiä esteitä osallistua valmennukseen.

Työkuntoon polulle lähti mukaan yksitoista motivoitunutta työntekijää, joille jokaiselle räätälöitiin oma polku parempaan fyysiseen kuntoon ja päivittäiseen hyvinvointiin. Valmentajana polkulaisilla toimi personal trainer, työterveyshoitaja Hanna Rantala. Työkuntoon polku koostui ryhmätapaamisista liikunnan ja luentojen äärellä, henkilökohtaisesta harjoitusohjelmasta ja ruokailuvinkeistä, etävalmennuksesta sekä alku- ja lopputason fyysisen kunnon mittauksista.

Ensisijaisena tavoitteena Työkuntoon polulla on ollut parempi fyysinen kunto, mutta myös työhyvinvoinnin tukeminen, parempi työssä jaksaminen sekä työtapaturmien ennaltaehkäisy. ”Hyvän fyysisen kunnon avulla elimistömme vastustaa väsymystä ja säästää meitä turhalta rasitukselta ja näin ollen esimerkiksi työssä jaksaminen parantuu sekä palautuminen työstä on helpompaa”, kertoo Hanna Rantala.

Pilottijakson aikana saavutetut tulokset ovat myönteisiä ja rohkaisevia. Osallistujien kokema työkyky asteikolla 1-10 on noussut kohtalaisesta (7,5) hyvään (8,7) sekä tyytyväisyys omaan elämään ja terveyteen on noussut 6,8:sta 7,6:een. Lisäksi mitatut fyysisen kunnon osatekijät ovat parantuneet. Testeissä mitattiin mm. kestävyyskuntoa, staattista tasapainoa, vatsalihasten voimaa ja kyykistysten toistomäärää. Toistomäärien kehitys on ollut 2-15 eri osa-alueilla.

Työkuntoon polulla mukana ollut Helvi Ahlqvist on ollut innostunut ja aktiivinen koko valmennuksen ajan. ”Kunnon kehittyminen, jaksamisen parantuminen ja osallistujaporukan hyvä ryhmähenki sekä valmentajan kannustava tsemppi ovat tehneet tästä matkasta hienon”, kertoo Helvi Ahlqvist. ”Suosittelen kaikille, jos jatkossa osallistuminen valmennukseen tulee mahdolliseksi.”

”Työkuntoon polulla aikaansaadut hyvät ja vaikuttavat tulokset ovat vakuuttaneet, joten tavoittena on soveltaa toimintamallia lähivuosien aikana muillakin toimialoilla, joissa työn fyysinen kuormittavuus on korkea.” kertoo henkilöstöpäällikkö Lilli Salomaa. ”Ehkäpä tulevaisuudessa pääsemme rakentamaan toimintamallia myös työhön, jossa työn psykososiaaliset kuormittavuustekijät ovat suuret.”

Kuvassa vasemmalla Työkuntoon polulle osallistunut Helvi Ahlqvist, kotihoidon esimies Leena Ollila, valmentajana toiminut Hanna Rantala sekä pilottihankkeeseen ennakkoluulottomasti kotihoidon ilmoittanut perusturvajohtaja Teija Suorsa-Salonen.

Lisätietoja:
Lilli Salomaa, Hausjärven kunta henkilöstöpäällikkö, 019 758 6583
Hanna Rantala, TyöSyke Oy, 029 308 0300

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.