Yleinen

Työhyvinvointikysely 2018: koko kunnan tulokset

Hausjärven kunnan henkilöstölle toteutettiin työhyvinvointikysely marras-joulukuun vaihteessa 2018.
Vastauksia saatiin 194, vastausaktiivisuuden olleen 50,3 %. Kysely toteutetiin vertailukelpoisena aikaisempaan vuonna 2016 tehtyyn kyselyyn nähden ja peilattiin vuoden 2013 kyselyyn.

Työhyvinvointikysely 2018  koostui kuudesta kohdennetusta osa-alueesta, joilla on vaikutusta koettuun työhyvinvointiin:
1. Oma työ
2. Työyhteisön toimivuus
3. Osaaminen
4. Johtaminen ja esimiestyö
5. Työolosuhteet
6. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Hausjärven kunnassa ollaan omaan työhön  yleensä tyytyväisiä sekä henkilöstö tulee työkavereiden ja esimiesten kanssa yleensä ottaen hyvin toimeen.

Kyselyn tuloksista on laadittu raportti, joka on luettavissa kokonaisuudessaan linkin kautta >>

Tässä muutama poiminta asioista, jotka kyselyn mukaan ovat työyhteisöissä kunnossa:

 • toimenkuvat, joita on edelleen selkiytetty
 • resurssointi, joka on parantunut, vaikka edelleen osa-alue vaatii kehittämistä
 • henkilöstön osaaminen, se on ajan tasalla ja sitä ylläpidetään aktiivisesti
 • kehityskeskustelut, joita pidetään useammin

Kokonaiskuva on positiivinen.

Kehittämistä vaativiksi osa-alueiksi kyselyn vastausten perusteella nousivat:

 • resurssointi; työprosessien edelleen kehittäminen, työn jakautuminen
  tasapuolisesti, työn kuormittavuustekijöihin puuttuminen
 • ongelmien ja ristiriitojen käsitteleminen rakentavasti sekä virheiden rakentava
  käsittely
 • toimiva työpalaverikäytäntö
 • palautteen ja kannustuksen antaminen työsuorituksesta
 • kehityskeskustelujen säännöllisyydestä huolehtiminen
 • työterveyshuolto

Raportin lisäksi tulokset on koottu esitykseen, jonka pääset katsomaan tästä linkistä >>

Lisätietoja kyselystä antaa hallintosuunnittelija Lilli Salomaa (lilli.salomaa(at)hausjarvi.fi / 019 758 6583)

Lisätietoja julkisen alan työhyvinvoinnista yleensä:
Kevan Julkisen alan työhyvinvointi 2018-raportti (linkki raporttiin).

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.