Yleinen

Tulevaisuuden Hausjärvi -kyselyn tuloksia

Hausjärven kunta järjesti lokakuussa kuntalaiskyselyn aiheesta ”Tulevaisuuden Hausjärvi”. Kyselyssä kartoitettiin kuntalaisten ajatuksia kunnan tulevaisuuden suunnasta sekä mielipiteitä liittyen nykyiseen kuntastrategiaan. Vastauksia saatiin 204 kpl. Kyselystä ilmoitettiin kunnan Facebook-sivuilla sekä kunnan kotisivuilla.

Hausjärven kuntastrategiassa kunnan arvoiksi on määritelty ihmisläheisyys, turvallisuus, luovuus. Nykyisistä arvoista ihmisläheisyys ja turvallisuus ovat edelleen kuntalaisten mielestä arvoja mitä he tulevaisuudessakin haluavat. Elinvoimaisuutta ja kehittyvyyttä korostettiin kolmantena arvona. Luovuus ei terminä herättänyt kiinnostusta, vaikka sillä oli osin kehittyvyyttä tarkoitettukin. Nykyiset arvot ovat kuitenkin hyvin linjassa kuntalaisten mielipiteiden kanssa.

Arvojen lisäksi kyselyssä pyydettiin vastaajia valitsemaan omasta mielestään viisi tärkeintä sekä viisi vähiten tärkeintä teemaa tulevaisuudessa. Tärkeät ja vähemmät tärkeät asiat olivat linjassa toisiinsa nähden. Tärkeimmiksi nousivat: Turvallinen ympäristö (50%), Lapsiystävälliset ratkaisut (44%), Asuinkuntana houkutteleva (43%), Liikenne ja saavutettavuus (43%), Eläväiset taajamat (35%) sekä Hyvinvointia edistävä ympäristö (34%).

Avoimessa palautteessa vastaajat toivoivat avoimuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, lapsiperheiden palveluihin tasa-arvoa ja kehittämistä sekä nuorisolle omia tiloja. Lisäksi pyörätiet virittivät paljon kehittämistoiveita.

Hausjärven kunta kiittää kaikkia vastaajia. Kyselyn vastauksia käytiin läpi viime viikolla valtuustoseminaarissa ja niitä tullaan hyödyntämään kuntastrategiatyöskentelyssä. Valtuustoseminaarissa kunnanvaltuutetut työskentelivät samojen aiheiden parissa, ohessa kuvia ryhmätyöskentelyn koonnin yhteydestä:

Nykyiseen kuntastrategiaan voi tutustua seuraavan linkin kautta: Kuntastrategia 2030OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.