Yleinen

Tilinpäätös 2020 – kunnanjohtajan katsaus

Hausjärvi, neljän tähden kunta

Kuntien talouden pelättiin viime vuonna romahtavan koronan aiheuttamien ongelmien takia. Toisin kävi, vaikka valtiolle koitui koronavelkaa liki 20 miljardia euroa.  Viime vuoden tilinpäätösarviot osoittavat, että kuntatalous vahvistui. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos oli 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen. Myös Hausjärven kunta teki kolmen miljoonan euron ylijäämäisen tuloksen, johon osaltaan vaikutti valtion tuki koronatilanteessa kunnille. Toisaalta Hausjärven alkupäinen talousarvio oli tehty noin miljoona euroa ylijäämäiseksi. Hyvää tulosta osattiin siis odottaa. Tulokseen vaikutti myös kunnallisverotulojen kehittyminen odotettua paremmin, menojen kasvaminen maltillisesti, onnistuminen investoinneissa ja henkilöstölähtöisen kehittämisen malli.

Valtioneuvosto totesi yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa 16.3.2020 Suomessa vallitsevan valmiuslain (1552/2011) mukaiset poikkeusolot Koronaviruksen takia ja kehotti ihmisiä pysymään kotona ja työnantajia mahdollistamaan etätyön tekemisen.  Hausjärven kunnassa tämä mahdollistettiin välillä 18.3.-31.5.2020 niille, joille se oli mahdollista. Myös koulut siirtyivät etäopetukseen. Varhaiskasvatuksen osalta toimintoja keskitettiin Ryttylän, Oitin ja Kirkonkylän päiväkoteihin kesäkuun loppuun asti. Elokuun alussa toiminnat palautuivat normaaleiksi kouluissa ja päiväkodeissa, vaikka Koronan asettamia maski- ja etätyösuosituksia noudatettiin koko vuoden.

Hausjärven kunta päätti ottaa hoidettavakseen TEM:in organisoiman yksityisyrittäjille suunnatun tuen. Tuen suuruus per/yritys on 2000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä saapuneita tukihakemuksia oli yhteensä 50, joille tukea oli myönnetty yhteensä 72 000 euroa. Hausjärven kunnan osuus TEM:in 250 miljoonan euron tuesta oli 355 429 euroa. Hallitus päätti 15.6.2020 valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä luopumisesta.

Valtioneuvosto antoi tiedotteen 8.4.2020, joissa hallitus sitoutui ottamaan talouden nopeaa elpymistä tukevat toimenpiteet käyttöön. Päätösten mukaan valtio korvaisi koronakriisin vaikutuksia terveydenhuollolle ja kunnille.

Vuoden 2020 alkuperäinen talousarvio tehtiin 0,94 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Toteutunut tilikauden tulos on 3,08 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Verotulot ovat toteutuneet alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 0,75 miljoonaa euroa pienempinä ja muutettuun talousarvioon nähden 0,45 miljoonaa euroa suurempina. Valtionosuudet toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 2,52 miljoonaa euroa suurempina.

Kunta päätti osallistua yhdessä muiden Kanta-Hämeen kuntien kanssa tulevaisuuden SOTE-keskushankkeeseen, joille haettiin ja saatiin valtionavustuksia Sosiaali- ja terveysministeriöstä vuosille 2020-2023. Kunta hyväksyi jatkon myös Suomen kasvukäytävä –verkostosopimukselle vuosiksi 2020-2024. ICT-palvelut päätettiin järjestää omana toimintana 1.7.2020 alkaen. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelusopimus irtisanottiin Sarastian kanssa. Tilikaudesta 2022 alkaen palvelut tullaan ostamaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä. Tarkasteluajanjaksona valmistui myös kunnan tilaama laaja palveluverkkoselvitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sopeuttamistarpeista vuosille 2021-2022.

Oitin taajamasuunnitelma valmistui ja sen keskeisiksi kehityskohteiksi esitettiin asemanseudun ja Vaahterantien sekä Keskustien taajamakuvan kehittäminen. Työn jatkoksi päätettiin käynnistää Oitin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen taajamasuunnitelmassa rajatulle alueelle.

Investoinneissa Ryttylän koulu valmistui aikataulun mukaisesti 15.12.2020. Toteutuneet suunnittelu-, kilpailutus- ja rakentamiskustannukset vuosina 2017-2020 olivat yhteensä 7,27 miljoonaa euroa. Liikuntahallin rakentamiseen saatiin valtionavustusta 600.000 euroa. Lisäksi Ryttylän koulun ja liikuntahallin varustukseen käytettiin 0,41 miljoonaa euroa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri teki vuonna 2020 ylijäämäisen tuloksen, johon vaikutti koronasta tulleet valtionavut sekä jäsenkuntien maksamat ylimääräiset kuntamaksuosuudet, joilla katettiin edellisten tilikausien kertynyt alijäämä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän tulos budjetoitiin alun perin vuodelle 2020 -225.000 euroa alijäämäisenä ja se toteutui selvästi heikompana eli 1,46 miljoonaa euroa alijäämäisenä.

Kevään ja syksyn 2020 aikana Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri järjesti teams-webinaarit kuntien hallitusten jäsenille mm. sairaalahankkeen painelaskelmista ja elinvoimavaikutuksista Kanta-Hämeen kunnissa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri päätti joulukuun kokouksessaan Assi-Sairaalan rakentamisesta. Sairaalan rakentaminen alkaa keväällä 2021 ja hankkeen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2026. Tavoitekustannukset ovat noin 308 miljoonaa euroa ja kokonaiskustannusarviossa varaudutaan noin 355 miljoonaan euroon.

Hausjärven kunnan ei parane tuudittautua hyvän tilanteen jatkumiseen. Tämän vuoden talousarvio on tehty niukasti ylijäämäiseksi ja sen toteutuminen tarkoittaa onnistumisia kaikilla osa-alueilla kunnan palvelutuotannossa.  Sosiaali- ja terveyspalvelujen sote-uudistus aiheuttaa kunnille koronaakin suuremmat sopeutustarpeet vuoden 2023 alusta alkaen. Kaikki kunnat velvoitetaan alentamaan kunnallisveroa 13,26 prosenttiyksikköä. Osuus siirtyy hyvinvointialueille sote-palvelujen rahoittamiseen. Tulojen menetykset aiheuttavat haasteita, vaikka menot vähenevät. Lainakanta ei pienene ja investointien rahoittaminen käy nykyistä vaikeammaksi. Tämä voi aiheuttaa joillakin kunnilla paineita veronkorotuksiin, vaikka sote-uudistus vähentääkin veronkorotuspaineita. Kiinteistöveroilla on jatkossa entistä suurempi merkitys kuntien taloudelle.

Suomen Kuvalehden kuntavertailussa (19.3.2021) Hausjärven kunta saa viidestä tähdestä neljä tähteä sijoittuen 76. sijalle 293 kunnasta, kun vertailtiin kuntien elinvoimaa, väestöä ja taloutta. Kanta-Hämeen kunnista sijoitus oli kolmanneksi paras (Hattula 64. sija, Riihimäki 65. sija). Vertailun olivat laatineet valtiotieteiden tohtori Timo Aro MDI:stä ja hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä FCG-Perlaconista. Näistä lähtökohdista tulevaisuus näyttää valoisalta ja tavoitteena on edelleen olla Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta.

Kiitän kaikkia tilinpäätösvuoden 2020 hyvästä toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta. Tämä tulos antaa hyvät eväät jatkaa eteenpäin!

 

Pekka Määttänen
kunnanjohtaja

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0

Kommentit on suljettu.