Olennaisena osana kunnan toimintaa kuuluu käytössä olevien henkilötietojen turvaaminen ja suojaaminen. Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojan ja henkilöstömme tietosuojaosaamisen kehittämiseen.

Kevään 2018 aikana olemme erityisesti panostaneet 25.5.2018 voimaan tulevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) toimeenpanoon. Kunnalla on nimetty tietosuojavastaava ja johtoryhmän tietosuojan yhteyshenkilö.

Tietosuojan kehittämistyö jatkuu edelleen. Tällä sivulla julkaisemme tietosuojaan liittyviä selosteita ja lomakkeita, jotka on tarkoitettu kuntalaisten informointiin ja käyttöön.

EU:n tietosuojauudistus Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla – täältä löytyy tietoa muun muassa henkilötietolain korvaavan, kansallisen tietosuojalain valmistelun etenemisestä.

Tietosuojatiedotteet

Aikuissosiaalityö
Lasten- ja lapsiperheiden palvelut
Lastensuojelu

Maahanmuuttajapalvelut

Vammaispalvelut
Vanhusten palvelut
Rakennusvalvonnan tietosuojatiedote

Ympäristönsuojelu

 

Lomakkeet

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeita otetaan vastaan Hausjärven kunnanviraston palvelupisteessä.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (tulostettava)
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (Wordilla muokattava)

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (tulostettava)
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (Wordilla muokattava)

Lomakkeet pitää toimittaa henkilökohtaisesti tai asianhoitajan välityksellä. Henkilöllisyys on todistettava asioitaessa.

Tietojen toimitustavat

Tiedot toimitetaan postitse saantitodistuksella, turvasähköpostilla tai noudettaessa Hausjärven kunnanviraston palvelupisteestä.

Rekisterinpitäjän on toimitettava pyydetyt tiedot kohtuullisen ajan kuluttua, mutta viimeistään kuukauden kuluessa ellei ole erityistä perustetta pidempään käsittelyaikaan.

Tietosuojavastaava

Timo Pirinen
tietosuoja@hausjarvi.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0