Yleinen

Tiedote: vanhuspalveluiden asumispalveluyksiköihin saapuvat asiakkaat

Hausjärven vanhuspalveluiden asumispalveluyksiköihin ulkopuolelta saapuville asiakkaille järjestään 14 vrk karanteenin omaiset olosuhteet. Toimen tarkoituksena on suojata yksikön asukkaita altistumasta mahdolliselle koronavirusinfektiolle.

Oitissa on vanhuspalveluiden käytössä ns. kohorttitila, jossa karanteenin omaiset olosuhteet voidaan järjestää. Karanteenin kaltaiset olosuhteet voidaan järjestää myös yksiköissä yhden hengen huoneissa asukkaille, joiden toimintakyky tämän sallii. Jokaisen saapuvan asukkaan/asiakkaan kohdalla ratkaisu karanteenipaikasta tehdään yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Ratkaisu perustuu asiakkaan toimintakykyyn ja kuntoutustarpeeseen.

Mitä tarkoitetaan karanteenin omaisilla olosuhteilla ja miten ne toteutetaan?

Eri tahoilla on suositeltu, että uuden asukkaan tullessa asumispalveluyksikköön tai palatessa kotilomalta, häntä hoidettaisiin ensimmäiset kaksi viikkoa karanteeninomaisissa olosuhteissa hengitystieinfektion oireiden alkamista tiiviisti tarkkaillen. Toiminnan tavoitteena on estää Covid-19-tartunnan leviäminen jo ennen oireiden alkua henkilöstä, jonka ei tiedetä altistuneen tartunnalle.

Karanteeninomaisissa olosuhteissa vältetään mahdollisuuksien mukaan kanssakäymistä muiden asukkaiden kanssa. Lisäksi henkilökunnan tulee voida valvoa asukkaan liikkumista ja käsihygienian noudattamista ja tarvittaessa estää liikkumista muiden asukkaiden huoneisiin. Ylipäätään yhteisissä tiloissa pitäisi oleskella mahdollisimman vähän ja pitää riittävä turvaväli muihin ihmisiin.

  • Tällaiset olosuhteet pitää pystyä luomaan yhteisymmärryksessä asukkaan kanssa. Olosuhteiden ja asukkaan valvonnan järjestäminen voi edellyttää lisähenkilökuntaa.
  • Oireettoman henkilön liikkumista ei voi rajoittaa fyysisiä keinoja käyttäen sillä perusteella, että hän seuraavien kahden viikon aikana ehkä sairastuisi Covid-19 infektioon.
  • On myös tärkeätä arvioida, millaisista olosuhteista asukas tulee. Jos hän on jo ollut yli kaksi viikkoa omassa kodissaan karanteeninomaisissa olosuhteissa, tai viettänyt koko kotilomansa vastaavanlaisissa olosuhteissa, niiden jatkaminen asumispalveluyksikössä ei ole perusteltua.

Lähde: TAYS Covid-19-infektion epäily ja rajoittamistoimien käyttö tehostetussa palveluasumisessa, kehitysvammaisten asumispalveluyksiköissä ja psykiatrisessa asumisyksikössä PSHP:n alueella (https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Ohjekirje_rajoittamistoimien_kaytosta_as(106212)

Yhteistyöterveisin,

Sari Valaja-Jokinen, vanhuspalvelupäällikkö 019 7586620

Riikka Sakki, vanhuspalveluvastaava 019 758 6630


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.