Yleinen

Tiedote 10.9.2018: Ryttylän koulun KVR-urakan kilpailutuksen valmistelu on alkamassa

Ryttylän koulun III-vaiheen uudisrakennuksen KVR-urakan kilpailutuksen valmistelu on aloitettu.

KVR-urakan tarjouspyyntö on tavoitteena julkaista HILMA-kilpailutus-järjestelmässä tämän vuoden lokakuun lopulla, sitä ennen julkaistaan HILMA:ssa ennakkoilmoitus tulevasta KVR-urakan tarjouspyynnöstä.

Kilpailutusaineiston laadinta on aloitettu elokuun lopulla. Uuden koulurakennuksen suunnitteluohjeessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota rakennuksen terveellisyyteen, turvallisuuteen, toiminnallisuuteen ja pitkäikäisyyteen esimerkiksi materiaalivalintojen avulla.

Kilpailutusta varten on laadittu luonnos tilaohjelmasta. Koulu on tilaohjelman ja suunnitteluohjeen laadinnassa mukana.  Tilaohjelman mukainen uuden koulurakennuksen oppilasmäärä on 265 oppilasta ja hyötyala noin 2 500 m2.

Ryttylän koulun kilpailutuksen valmistelua varten on asetettu suunnitte-lutoimikunta. Kilpailuttamisesta ja asiakirjojen laatimisesta vastaa valittu rakennuttajakonsultti Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, projektipäällikkö Eija Heinola.

Lisätiedot

Hausjärven kunta

Pekka Määttänen, kunnanjohtaja
pekka.maattanen(at)hausjarvi.fi
puh. 019 758 6510

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.