Ympäristö ja luonto

Teuron- ja Puujoen alueella luodaan työkalupakki maa- ja metsätalouden vesienhallintaan – JUUREVA-hanke

Vanajavesikeskus ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema toteuttavat yhteistyössä hankkeen Teuronjoen ja Puujoen valuma-alueen vesienhallinnan parantamiseksi. JUUREVA-hankkeen tavoitteena on juurruttaa vesienhallinnan keinoja osaksi viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesialueiden omistajien toimintaa Hollolan Hämeenkosken, Kärkölän, Hausjärven ja Janakkalan alueilla. Parhaista vesienhallintatoimista hyötyvät sekä viljelijä, metsänomistaja, vesistöt, ilmasto että muu ympäristö.

Hanke saa rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön vesienhallinnan avustuksena.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan 1-5 monihyötyistä vesienhallinnan esimerkkikohdetta ja järjestetään niille tutustumiskäyntejä alan toimijoille ja muille kiinnostuneille. Hankkeessa voidaan esimerkiksi rakentaa laskeutusallas tai vedenpidätysalue, muokata valtaoja kaksitasouomaksi tulvahuippuja tasaamaan, lisätä eloperäistä ainesta pellolle maan rakennetta parantamaan tai tehdä jokin muu peltojen ja metsien vesienhallintaa parantava käytännön kunnostus. Vanajavesikeskus toivookin yhteydenottoja maan- ja metsänomistajilta, jotka olisivat kiinnostuneita testaamaan jotakin tällaista vesienhallinnan keinoa maillaan.

Lisätietoa hankkeesta Vanajavesikeskuksen sivuilla >> linkki Juureva-hankkeen sivulle.

Lisätietoa hankkeesta:


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.