Tekniset palvelut

Teknisen toimen johtamisjärjestelyt

Hausjärven kunnanhallitus on irtisanonut teknisen johtajan päätöksellään § 267 15.12.2020. Teknisen johtajan työvelvoite on päättynyt päätöksen tiedoksiannon jälkeen.

Uuden viranhaltijan rekrytointi teknisen johtajan virkaan pyritään käynnistämään mahdollisimman pian. Kunnanjohtaja hoitaa teknisen johtajan tehtäviä oman virkansa ohella, kunnes uusi tekninen johtaja on valittu.

Lisätiedot:

Pekka Määttänen, kunnanjohtaja

040 767 6488


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.