Tekniset palvelut

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 21.8.2017

Kokouksen TEKLA:21.8.2017 17:30 pöytäkirja:
§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
41 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
42 TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO 2017 – 2021
43 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
44 HENKILÖSTÖHALLINNOLLISET PÄÄTÖKSET
45 1 kpl AVUSTUSHAKEMUS SILLAN PERUSKORJAUKSEEN
46 2 kpl KUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON 2017
47 YKSITYISTEIDEN AVUSTUSLUOKKIEN TARKASTELU
48 1 kpl TRAKTORIN HANKINTA
49 2 kpl PUISTOJEN, LEIKKIPAIKKOJEN SEKÄ LIIKUNTA-ALUEIDEN INVESTOINTI MÄÄRÄRAHA
50 1 kpl UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA 2018 – 2021
51 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
52 TÄYTTÖLUPIEN MYÖNTÄMINEN/TEKNINEN TOIMIALA
53 TEKNISEN LAUTAKUNNAN RAKENNUTTAMIS- JA TIEJAOSTON VAALI
54 KUNNANHALLITUKSEN ASETETTAVAT TOIMIKUNNAT KAUDELLE 1.6.2017-31.5.2019
55 YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA
56 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENEN ESTEELLISYYS
57 ASIANTUNTIJAN KUTSUMINEN KOKOUKSIIN
58 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOOLLE KUTSUMINEN 2017 – 2021
59 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET/SYYSKAUSI 2017
60 TILANNEKATSAUS TEKNISEN TOIMEN HANKKEISTA
9998 Valitusosoitus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.