Avoimet hankinnat Hankinnat Tekniset palvelut

Tarjouspyyntö: Hausjärven kunnan kiinteistöjen talonmiestyöt ja siivouspalvelut

Hausjärven kunta pyytää tarjousta Hausjärven kunnan kiinteistöhoidon ja siivouspalveluista liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö on julkaistu myös Hilmassa.

Hausjärven kunta tarvitsee kiinteistöhuoltourakoitsijan palveluja. Palvelu pitää sisällään työt, töihin tarvittavat koneet, välineet, työkalut, nostimet, pesuaineet, tarvittavat paperit, päivärahat, ruokarahat, matkat. Kiinteistöihin tarvittavat korjaustarvikkeet hankitaan rautakaupoista Hausjärven kunnan laskuun tai tilataan kunnan varastolle, josta haetaan. Työmäärät ja kohteet ovat liitteenä. Määrät ja alueet näytetään tarvittaessa. Työt alkavat 1.1.2022.

Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa merkinnällä ” Hausjärven kunnan huoltoyhtiö” osoitteeseen Hausjärven kunta / Halme, Keskustie 2-4, 12100 Oitti viimeistään 27. marraskuuta 2021 klo 12:00. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on ajallaan perillä. Viranomaispaperit pitää olla liitteenä ja ne eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

Tarjouspyyntöä koskeviin tiedusteluihin vastaa:

Olli-Petri Halme
Talonrakennusmestari
019 758 6815
- kiinteistöjen kunnossapito
- vesihuoltolaitos
- vesi- ja viemärilaitoksen liitäntätyöt

Tarjouspyyntöön liittyvät dokumentit:
2022 huoltoyhtiön tehtävälista
Huoltoyhtiön tarjouspyyntö 2022
Kiinteistö urakoitsijan yksikköhinnatOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.