Hallinto ja talous Talous

Hausjärven kunnan talousarvion 2019 käsittelyaikataulu

Hausjärven kunnan talousarvion 2019 käsittelyaikataulu:

  • 23.10.2018 valtuustoseminaari
  • 23.10.2018 johtoryhmä
  • 30.10.2018 kunnanhallitus talousarvioraami ja lautakuntien esitykset/ 1. käsittely
  • 30.10.2018 kunnanhallitus tekee esityksen veroprosenteista
  • 24.10.-27.11.2018 talousarvion tasapainotus/kunnanjohtaja/toimialajohtajat
  • 6.11.2018 kunnanvaltuusto tekee päätöksen veroprosenteista, kokous videoidaan
  • 9.11.2018 talousarviokirja valmistuu
  • 19.11.2018 johtoryhmä käy läpi talousarvion
  • 27.11.2018 kunnanjohtajan esitys vuoden 2019 talousarviosta kunnanhallituksessa/2. käsittely
  • 11.12.2018 kunnanvaltuusto käsittelee vuoden 2019 talousarvion, kokous videoidaan

 

Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviota on noudatettava kunnan toiminnassa. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa, ja että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Lähde: KuntaliittoOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.