Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus Oitti

Syvänoja, Niklandian matkailukeskuksen ranta-asemakaava

Hausjärven kunnanvaltuusto on 11.12.2018 § 86 hyväksynyt ranta-asemakaavan. Kuulutus

Valtuuston hyväksymät aineistot:

Ranta-asemakaavakartta ja määräykset
Kaavaselostus liitteineen
Vastineraportti
Yritysvaikutusten arviointi

 

Ranta-asemakaavaehdotus ollut nähtävillä 13.8.-11.9.2018.

Ranta-asemakaava kuulutus ehdotus nähtäville

Ranta-asemakaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen

Ranta-asemakaava ja -määräykset


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.