Korona

Suositusten mukaiset toimenpiteet Hausjärvellä 25.1.2021 alkaen

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä käsitteli koronavirustilannetta kokouksessaan maanantaina 18. tammikuuta. Ryhmä tutustui sosiaali- ja terveysministeriön (STM) perjantaina 15. tammikuuta antamaan suoraan ohjaukseen ja päivitti ohjaukseen liittyen omia suosituksiaan. Ministeriön mukaan koronavirusvariantit aiheuttavat merkittävän uhan kansanterveydelle. STM ohjeisti kuntia huolehtimaan alueellaan siitä, että epidemiatilanne palautuu perustasolle.

Kanta-Häme on epidemian leviämisvaiheessa, ja ministeriön ohjauksen mukaisesti pandemiaryhmä suosittelee ottamaan käyttöön kaikki leviämisvaiheen toimet täysimääräisesti käyttöön. Hausjärven kunnan johtoryhmä on päättänyt ottaa ministeriön ja sairaanhoitopiirin toimet käyttöön.

Ohessa Kanta-Hämeen pandemiaryhmän lisäsuosituksien ja -toimien lisäksi tieto siitä, miten Hausjärven kunta ottaa suosituksia ja toimia käyttöön:

 1. Toisen asteen opetus siirtyy etäopetukseen tai hybridiopetukseen. Maakunnan eri alueille sairaanhoitopiiri antoi erilaisen ohjeen. Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulla vain välttämätön opetus siirtyy lähiopetukseen, mukaan lukien abiturientit ja erityisryhmät. Forssan seutu siirtyy hybridiopetukseen ja pyrkii pieniin, ei keskenään vaihtuviin ryhmiin lähiopetuksen osalta. Siirtymäajaksi pandemiaryhmä määritteli tämän viikon eli viikon 3.

Hausjärven kunta: Hausjärven lukio siirtyy hybridiopetukseen 25.1.2021 alkaen. Abiturientit jatkavat lähiopetuksessa. Lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat vuorottelevat etäopetuksessa. Viikolla 4 etäopetuksessa ovat toisen vuosiluokan opiskelijat. Viikolla 6 etäopetuksessa ovat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Hausjärven lukiossa on koeviikko 1.2.–8.2. Koeviikko järjestetään lähiopetuksessa.

 1. Yläasteet varautuvat siirtymään tarpeen vaatiessa etä-/hybridiopetukseen. Yläasteilla kasvomaskien käyttö otetaan täysimääräisenä käyttöön ja maskeja jaetaan päivän aikana tarvittava määrä. Pyritään suosimaan kertakäyttöisiä maskeja. Oppilaita ohjataan ja opetetaan huolelliseen käsihygieniaan ja hygieeniseen maskinkäyttöön.

Hausjärven kunta: Kunta noudattaa suositusta ja varautuu mahdollisiin muuttuviin opetusjärjestelyihin.

 1. Kunnat sulkevat yleiset harrastetilat, myös lasten- ja nuorten harrastuksia koskien. Myös muut julkiset tilat ja virastot suljetaan tai niiden käyttöä rajataan mahdollisuuksien mukaan ja toiminnan luonne huomioiden. Avoinna olevissa julkisissa tiloissa huolehditaan, että saatavilla on maskeja ja mahdollisuus toteuttaa käsihygieniaa. Lasten ja nuorten harrastustoiminta sisätiloissa keskeytetään ja järjestäjiä vedotaan järjestämään mahdollinen ulkona tapahtuva toimintansa huolellisesti turvatoimia noudattaen ja alle 10 henkilön ryhmissä. Suositus ei ota kantaa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) määritelmän mukaiseen kilpaurheilutoimintaan.

Hausjärven kunta: Kunta sulkee hallinnassaan olevat harraste- ja liikuntatilat maanantaista 25. tammikuuta alkaen.

 1. Vedotaan yksityisten harrastetilojen osalta toimijoita pidättäytymään täysimääräisesti ohjeistuksessa koskien kokoontumisia (alle 10 henkilöä) sekä käsihygienian ja maskien käytön osalta.

Hausjärven kunta: Kunta vetoaa yksityisiä toimijoita toimimaan sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti.

 1. Kansalaisia suositellaan pidättäytymään kaikista ei-välttämättömistä ylimääräisistä kontakteista oman talouden tai työn ulkopuolella. Kaikkia Kanta-Hämeen alueella oleskelevia tai asuvia henkilöitä vedotaan hakeutumaan pienilläkin oireilla testaukseen viiveettä.

Hausjärven kunta: Kunta suosittelee hausjärveläisiä noudattamaan sairaanhoitopiirin suositusta.

Sairaanhoitopiirin pandemiaryhmän suositukset ja kunnan tekemät toimenpiteet ovat voimassa 15. helmikuuta saakka.

Lisäksi seuraavat rajoitustoimet jatkuvat 15.2.2021 asti:

 • Kunnan järjestämän aikuisten harrastus- ja ryhmätoiminnan eli kansalaisopiston ja liikuntatoimen ryhmien sulkutoimia jatketaan. Etänä järjestettäviä kursseja ja muuta etänä järjestettävää ohjaustoimintaa jatketaan niissä ryhmissä missä se on mahdollista.
 • Hoivayksiköiden vierailuja suositellaan välttämään. Tarkempi ohjeistus: https://hausjarvi.fi/ohje-palveluasumisen-ja-tehostetun-palveluasumisen-asukkaiden-ja-omaisten-tapaamisesta-ulkoilusta-ja-kotilomista-2/
 • Kunnanvirasto on suljettu ja siellä voi asioida vain ajanvarauksella. Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse.
 • Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi, eikä niihin osallistumista suositella.
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on rajoittanut yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten korkeintaan 10 henkilön tilaisuuksiin. (voimassa 31.1.2021 saakka)
 • Tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen alueille tai leviämisvaiheen aikana Kanta-Hämeestä muualle suositellaan välttämään.
 • Kaikissa avoinna olevissa tiloissa tulee noudattaa erityisen tarkkaa hygieniaa ja huolehtia turvavälistä sekä käyttämään maskia, mikäli turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Pekka Määttänen, p. 040 767 6488
Perusturvajohtaja Teija Suorsa-Salonen, 019 758 6610
Sivistysjohtaja Joonas Riihimäki. p. 019 758 6710OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.