Yleinen

Suojainten jakamisen ja käytön periaatteet Hausjärven kunnassa COVID 19-pandemian aikana

Hausjärven kunnan linja suojainten jaossa perustuu Kanta-Hämeen maakunnassa 6.5.2020 yhteisesti linjattuun, STM:n ohjeistukseen sekä maakunnallisen suojatarvikkeiden kriteerityöryhmän linjaukseen suojainten käytönperusteista. Suojainten käyttö noudattaa THL:n ja K-HKS infektiolääkärin ohjeita.

Yksityinen palveluntuottaja kun Hausjärven kunta on järjestämisvastuullinen

  1. Tulevista HVK-eristä jaetaan asiakasmäärien suhteessa suojaimia myös yksityisille toimijoille maakunnan yhteisten ohjeiden mukaisesti
  2. oireettomien perussuojaus on palveluntuottajien vastuulla järjestää ja kustantaa. Suojautumisessa voidaan käyttää kestokäyttöisiä suojaimia. Kunnissa on yleisesti linjaus siirtyä kestokäyttöisiin maskeihin sitä mukaa, kun niitä saadaan.
  3. Covid19 asiakkaiden suojaimet järjestetään kunnan toimesta tai korvataan palveluntuottajalle 1.5.2020 alkaen. Korvaus koskee myös tilanteita, joissa asiakkaalla on Covid19 epäily ja on eristyksessä näytteen tuloksen saamisen ajan.

Suojainvarustus määritellään maakunnallisen suojaintyöryhmän linjauksen mukaisesti ja kustannus lasketaan nykyisten markkinahintojen mukaan Hämeenlinnan kaupungin edustajien toimesta.

 

Järjestämisvastuullinen kunta vastaa Covid19 asiakkaisiin kohdistuneista suojaintarpeista. Palveluntuottajia informoidaan asiasta erikseen.

 

Henkilökohtaisen avun työnantaja

31.3.2020 ja 15.4.2020 STM on ohjeistanut kuntaa huolehtimaan, että henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivilla vammaisilla henkilöillä on käytettävissä tarvittavia suojavälineitä vastaavasti kuin kotihoidossa. Koska kunnan kotihoidossa on käytössä pestävät monikäyttöiset suojaimet, joiden huoltoa kunta ei voi järjestää henkilökohtaisen avun työnantajan puolesta, luovuttaa kunta suojatarvikkeiden kriteerityöryhmän ohjeiden mukaan suojavarusteita henkilökohtaisen avustajan käyttöön. Suojainten toimittamisesta sovitaan erikseen jokaisen avustajan työnantajana toimivan henkilön kanssa erikseen.

Omaishoitajat

Hausjärven kunta tukee omaishoitajia luovuttamalla heille 3 kpl monikäyttöisiä pestäviä suunenäsuojaimia. Suojaimet lähetetään omaishoitajille postitse.

Tiedustelut

Sari Valaja-Jokinen, vanhuspalvelupäällikkö 019 758 6620 sari.valaja-jokinen@hausjarvi.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.