Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuusto on 17.9.2019 § 58 hyväksynyt Oitin kylän Niittylän ranta-asemakaavan. Asemakaavalla muodostuu korttelit 1-4 ja niihin liittyvät lähivirkistys-, yhdyskuntateknisen huollon-, energiahuollon-, sekä maa- ja metsätalousalueet.   25.9.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS  

Vanhojen kaavoitushankkeiden lopettaminen

  HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA VANHOJEN KAAVOITUSHANKKEIDEN LOPETTAMINEN Hausjärven kunnanhallitus on 10.9.2019 § 187 päättänyt lopettaa seuraavat vanhat asemakaavahankkeet: – Oitin Huvilammen pohjoispuolen yritysalueen K 305, 318, 324, 325, 326  ja 346 asemakaavamuutoksen laadinnan -Oitin Töytynmäen ja Vanhan Valtatien varren K 321, 330-337, 340-342 ja 353 asemakaavamuutoksen laadinnan   18.9.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus nähtävillä

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Erkylän kylän korttelin nro 601 osa-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus. Alue koskee korttelin 601 tonttia nro 2 (tilaa 86-401-1-1003), sekä osaa Hikiäntien tiealueesta (86-895-2-2). Asemakaavan tavoitteena on laajentaa olemassa olevaa teollisuustonttia Fescon Oy:n … Lue lisää

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA – Hausjärven kunnanvaltuuston 4.6.2019 § 49 hyväksymä Oitin kylän Kalliontien ja Savelantien osa-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavalla muodostuvat Oitin kylän korttelit 230 – 234, 240 ja 260 sekä niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet. – Hausjärven kunnanvaltuuston 23.4.2019 § 27 hyväksymä Ryttylän kylän Puujoen eteläisen asuinalueen ns. … Lue lisää

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulot, MRL 62 §

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULOT, MRL 62 § HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS ON PÄÄTTÄNYT: -30.10.2018 § 242 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinnasta Ryttylän Puujoen rannan ja ohikulkutien väliselle osa-alueelle. Asemakaavan muutos koskee Urheilukentän sivustalta lähivirkistysalueen osaa sekä Kuuselankuja ja Uimalantie –nimisiä katualueita. Asemakaavoitettava alue käsittää tilat: Urheilukenttä RN:o 1:382, Pirttipuro RN:o 1:391, Lounaisrinne RN:o … Lue lisää

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

HAUSJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO kokoontuu Hausjärven kunnanvirastolla Oitissa tiistaina  13.02.2018 klo 18.00. Kokouksen esityslista on nähtävänä kunnan kotisivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla maanantaina 19.02.2018 klo 12.00 alkaen. Kyösti Arovuori Kunnanvaltuuston puheenjohtaja  

Asemakaavaluonnoksia ja -ehdotuksia nähtäville

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA RANTA-ASEMAKAAVALUONNOS NÄHTÄVILLE, SYVÄNOJA MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Syvänojan kylän tilaa Honkaranta RN:o 1:107 koskevan Niklandian matkailukeskuksen ranta-asemakaavan luonnosaineisto. Kaavoitettava alue sijoittuu Oitin taajaman länsipuolelle, nykyisten matkailutoimintojen yhteyteen. Ranta-asemakaavan laatii konsultti yksityisen maanomistajan toimeksiannosta. Luonnosaineistot ovat nähtävillä 24.1.-22.2.2018 Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin … Lue lisää