Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA Asemakaavaehdotus nähtävillä; Oitti, osat kortteleista 107 ja 110 (Keskustien länsipuoli) Hausjärven kunnanhallitus on 3.3.2020/43 § päättänyt asettaa Oitin kortteleita 107 ja 110 koskevan asemakaavamuutosehdotuksen uudelleen nähtäville siihen tehtyjen olennaisten muutosten johdosta. Koronavirustilanteen vuoksi nähtävillä oloa on siirretty ja pidennetty. Asemakaavamuutosehdotus pidetään nähtävillä  3.6.-7.8.2020 välisen ajan Hausjärven kunnanvirastossa ja kunnan kotisivuilla. Lisäksi aineistoa … Lue lisää

Muutoksia Hausjärven kunnan palveluissa ja asioinnissa

HAUSJÄRVEN KUNTA TIEDOTTAA Hausjärven kunnanvirasto on suljettu 29.5.2020 saakka. Asioimaan virastolle pääsee 1.6.2020 alkaen. Virasto avoinna ma-pe klo 9-15. Asiointia puhelimitse ja sähköpostilla suositellaan. sähköposti: etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi  tai hausjarvi@hausjarvi.fi Kunnanviraston palvelupiste Monikko p. 019 758 6505 Kunnanviraston kesäsulku 29.6. – 31.7.2020   Hausjärven kunnan ajankohtaiset tiedotteet: https://hausjarvi.fi/ajankohtaista ________________________________________ KIRJASTOPALVELUT Hausjärven kirjastosta voi noutaa ennakkoon tehtyjä varauksia … Lue lisää

Maastoliikennelupahakemus, Riihimäen Enduroseura ry, Puujaa

KUULUTUS ASIA: Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus enduromoottoripyörillä tapahtuvaan harjoitteluun Hausjärven Puujaan kylässä kiinteistöillä 86-411-2-27 ja 86-411-1-62. Kiinteistöjen maanomistajilta saatu käyttölupa enduroharjoitteluun on voimassa toistaiseksi. HAKIJA: Riihimäen EnduroSeura ry HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakemuksen mukaan kyseiset alueet tulisivat moottoripyörillä tapahtuvaan enduroharjoitteluun noin 5,1 km pituisella reitillä. Harjoittelussa käytettävät enduromoottoripyörät ovat liikennevakuutettuja ja niiden äänenvaimennus on tieliikennehyväksytyllä tasolla. … Lue lisää

Hausjärveläinen yli 70-vuotias

  Hallituksen toimintaohjeen mukaisesti  yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan  (karanteenia vastaavat olosuhteet). Mikäli sinä tai sinun tiedossasi oleva henkilö on tämän toimintaohjeen vuoksi joutunut tilanteeseen, että hän ei pysty hoitamaan kaupassa  tai apteekissa asiointia  tai muuta välttämätöntä asiaa, tulee olla yhteydessä Hausjärven kunnan palveluohjaukseen arkisin klo 8-15 puh. 019 … Lue lisää

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuuston 12.11.2019 § 69 hyväksymä Erkylän kylän korttelin nro 601 osa-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 601 tontti 2 sekä maantiealuetta.   15.1.2020 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Kuulutus ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Vahva Sora Oy

KUULUTUS ASIA: Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen hakemus, joka koskee Vahva Sora Oy:n soran murskauksen ympäristölupapäätöksen (ympäristölautakunta 15.3.2006 § 31) muuttamista. HAKIJA: Vahva Sora Oy (Karkausmäentie 73, 12240 Hikiä) TOIMINNAN SIJAINTI: Karhin tuotantoalue, Lavinnon kylä, tila Kalela RN:o 5:55 (086-408-5-55) HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakija esittää nykyistä lupaa muutettavan siten, että tilalla RN:o 5:55 voidaan tehdä kallion louhintaa … Lue lisää

Kaavoituskatsaus 2019

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA KAAVOITUSKATSAUS 2019 Hausjärven kunnan kaavoituskatsaus 2019 on valmistunut. Kaavoituskatsaus on nähtävillä kunnanvirastolla sekä lisäksi kunnan Internet-sivuilla, Oitin kirjastossa ja Monnin koululla. Lisätiedot kunnanjohtaja Pekka Määttänen puh. 019 758 6510, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi. 11.12.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS