Kaava-aineistot nähtävillä

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ, OITTI MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Oitin kylän Keskustien länsipuolen asemakaavamuutoksen ehdotus, joka käsittää osia kortteleista 107 ja 110 sekä siihen liittyvää erityisaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelinosan 107 tontit 5, 6 ja 8 ja korttelinosan 110 tontit 5-9 sekä siihen liittyvä … Lue lisää

Kuulutus ehdotuksesta jätehuollon palvelutasoksi

Kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto, päätti kokouksessaan 23.10.2019 § 42 hyväksyä ehdotuksen jätehuollon palvelutasosta jatkokäsittelyä varten. Kuulutus jätehuollon palvelutaso Jätehuollon palvelutaso luonnos  

Kuulutus ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi

Kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto, päätti kokouksessaan 23.10.2019 § 43 hyväksyä jätehuoltomääräysten päivittämistä koskevan ehdotuksen liitteiden mukaisesti jatkokäsittelyä varten. Kuulutus jätehuoltomääräysten päivittäminen Yleinen osa ehdotus Jätehuoltomääräykset ehdotus Jätehuoltomääräysten perustelut ehdotus    

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuusto on 17.9.2019 § 58 hyväksynyt Oitin kylän Niittylän ranta-asemakaavan. Asemakaavalla muodostuu korttelit 1-4 ja niihin liittyvät lähivirkistys-, yhdyskuntateknisen huollon-, energiahuollon-, sekä maa- ja metsätalousalueet.   25.9.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS  

Vanhojen kaavoitushankkeiden lopettaminen

  HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA VANHOJEN KAAVOITUSHANKKEIDEN LOPETTAMINEN Hausjärven kunnanhallitus on 10.9.2019 § 187 päättänyt lopettaa seuraavat vanhat asemakaavahankkeet: – Oitin Huvilammen pohjoispuolen yritysalueen K 305, 318, 324, 325, 326  ja 346 asemakaavamuutoksen laadinnan -Oitin Töytynmäen ja Vanhan Valtatien varren K 321, 330-337, 340-342 ja 353 asemakaavamuutoksen laadinnan   18.9.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus nähtävillä

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Erkylän kylän korttelin nro 601 osa-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus. Alue koskee korttelin 601 tonttia nro 2 (tilaa 86-401-1-1003), sekä osaa Hikiäntien tiealueesta (86-895-2-2). Asemakaavan tavoitteena on laajentaa olemassa olevaa teollisuustonttia Fescon Oy:n … Lue lisää

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA – Hausjärven kunnanvaltuuston 4.6.2019 § 49 hyväksymä Oitin kylän Kalliontien ja Savelantien osa-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavalla muodostuvat Oitin kylän korttelit 230 – 234, 240 ja 260 sekä niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet. – Hausjärven kunnanvaltuuston 23.4.2019 § 27 hyväksymä Ryttylän kylän Puujoen eteläisen asuinalueen ns. … Lue lisää

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulot, MRL 62 §

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULOT, MRL 62 § HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS ON PÄÄTTÄNYT: -30.10.2018 § 242 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinnasta Ryttylän Puujoen rannan ja ohikulkutien väliselle osa-alueelle. Asemakaavan muutos koskee Urheilukentän sivustalta lähivirkistysalueen osaa sekä Kuuselankuja ja Uimalantie –nimisiä katualueita. Asemakaavoitettava alue käsittää tilat: Urheilukenttä RN:o 1:382, Pirttipuro RN:o 1:391, Lounaisrinne RN:o … Lue lisää