Julkinen kuulutus: Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 19.5.2022 – 27.6.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html sekä Hausjärven kunnan kotisivuilla, josta voit tarkastaa päätösasiakirjan tämän linkin takaa: Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19.5.2022 nro534/2022 … Lue lisää

Yksityistieavustukset vuodelta 2021

Yksityistienlain 85 §:n mukaiset kunnossapitoavustushakemukset vuoden 2021 toiminnasta tulee toimittaa 17.6.2022 mennessä Hausjärven kunnan tekniselle lautakunnalle. Vuonna 2022 Hausjärven kunta ottaa vastaan avustushakemukset vain sähköisellä lomakkeella, emme ota enää vastaan … Lue lisää

Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksa 2022

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti  18.11.2021 § 69 hyväksyä Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksan siten, että se tulee voimaan 1.1.2022 kaikissa Kiertokapula Oy:n osakaskunnissa. Kuulutus_Kiertokapula-Oyn-jatemaksutaksa-2022 Kiertokapulan-jatemaksutaksa-2022 Kiertokapulan-TSV-taksa-2022  

Kestävän kasvun Häme 2022-2025 maakuntaohjelma

Kestävän kasvun Häme 2022-2025 maakuntaohjelma nähtävillä   Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 27.9.2021 asettaa Kestävän kasvun Häme 2022–2025 -maakuntaohjelman nähtäville ja pyytää lausunnot sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta. Maakuntaohjelman luonnos on nähtävillä 28.9.-25.10.2021 … Lue lisää

Hausjärven kunnanviraston palvelut kesällä

Kunnanvirasto pidetään suljettuna 28.6.-30.7.2021 henkilökunnan vuosilomien keskittämisen vuoksi. Puhelinvaihde Palvelee ma-to klo 8-16, pe klo 8-15 puh. 019 758 6500 Perusturva Lastensuojelun virka-aikainen (ma-pe klo 8-16) päivystysnumero kiireellisissä asioissa puh. 046 923 … Lue lisää

Vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta

VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA HAUSJÄRVEN KUNNASSA   Hausjärven kunta pystyttää kesäkuussa 2021 pidettäviä kuntavaaleja varten vaalimainostelineet Oittiin, Ryttylään, Hikiään ja Monniin. Ehdokkaita asettaneiden ryhmät voivat laittaa vaalimainoksensa näihin telineisiin aikaisintaan … Lue lisää

Vuoden 2021 kuntavaalit Hausjärven kunnassa

  Varsinainen vaalipäivä Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Äänestysaika on varsinaisena vaalipäivänä klo 9.00–20.00. Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen jotka ovat: Äänestysalue 001 Hikiä, äänestyspaikkana Eskon … Lue lisää

Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten

Vaalilain 34 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa: Valtuutettujen lukumäärä Hausjärven kunnassa 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 29 valtuutettua Hausjärven kunnanvaltuustoon 1.8.2021 alkavaksi toimikaudeksi. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään … Lue lisää

Kuulutus rakennusjärjestyksen voimaantulosta

Hausjärven kunnanvaltuusto on päätöksellään 16.3.2021 5 § hyväksynyt uuden rakennusjärjestyksen. Uusi rakennusjärjestys astuu voimaan 1.5.2021. Rakennusjärjestys on nähtävänä osoitteessa https://hausjarvi.fi/palvelut/asuminen-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta/ 28.4.2021 Hausjärven kunnanvaltuusto