Hausjärveläinen yli 70-vuotias

  Hallituksen toimintaohjeen mukaisesti  yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan  (karanteenia vastaavat olosuhteet). Mikäli sinä tai sinun tiedossasi oleva henkilö on tämän toimintaohjeen vuoksi joutunut tilanteeseen, että hän ei pysty hoitamaan kaupassa  tai apteekissa asiointia  tai muuta välttämätöntä asiaa, tulee olla yhteydessä Hausjärven kunnan palveluohjaukseen arkisin klo 8-15 puh. 019 … Lue lisää

Ympäristölupahakemus, Fescon Oy, Erkylä

KUULUTUS ASIA: Fescon Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus. Hakija hakee lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §). TOIMINTA JA SEN SIJAINTI: Hausjärven kunnan Erkylän kylään tilalle Fescon 086-401-1-1003 sijoittuva vallirakenne, jonka rakentamisessa hyödynnetään betonituotetehtaan tuotannosta peräisin olevia jätteitä. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakija hakee toistaiseksi voimassa olevaa lupaa betonituotetehtaan tuotannossa muodostuvien jätteeksi luokiteltavien … Lue lisää

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuuston 12.11.2019 § 69 hyväksymä Erkylän kylän korttelin nro 601 osa-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 601 tontti 2 sekä maantiealuetta.   15.1.2020 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Kuulutus ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Vahva Sora Oy

KUULUTUS ASIA: Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen hakemus, joka koskee Vahva Sora Oy:n soran murskauksen ympäristölupapäätöksen (ympäristölautakunta 15.3.2006 § 31) muuttamista. HAKIJA: Vahva Sora Oy (Karkausmäentie 73, 12240 Hikiä) TOIMINNAN SIJAINTI: Karhin tuotantoalue, Lavinnon kylä, tila Kalela RN:o 5:55 (086-408-5-55) HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakija esittää nykyistä lupaa muutettavan siten, että tilalla RN:o 5:55 voidaan tehdä kallion louhintaa … Lue lisää