Matonpesupaikkojen sulkeminen

Hausjärven kunnan matonpesupaikat suljetaan perjantaina 20.9.2019. Hausjärvellä 16.9.2019 Tekninen toimi

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus nähtävillä

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Erkylän kylän korttelin nro 601 osa-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus. Alue koskee korttelin 601 tonttia nro 2 (tilaa 86-401-1-1003), sekä osaa Hikiäntien tiealueesta (86-895-2-2). Asemakaavan tavoitteena on laajentaa olemassa olevaa teollisuustonttia Fescon Oy:n … Lue lisää

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

HAUSJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO kokoontuu Hausjärven kunnanvirastolla Oitissa tiistaina  17.9.2019 klo 18.00. Kokouksen esityslista on nähtävänä kunnan kotisivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla maanantaina 23.9.2019 klo 12.00 alkaen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kyösti Arovuori  

Julkipanokuulutus ympäristölupapäätöksestä

  Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 4.9.2019 (§ 63) seuraavan päätöksen: Adven Oy:n (ent. Fortum Energiaratkaisut Oy) Oitin lämpökeskukselle myönnetty ympäristölupa (ympla 10.9.2003 § 109) energiantuotantolaitoksen toimintaan kiinteistöllä 86-410-6-143 raukeaa, koska toiminta on päättynyt. Päätöksen antopäivä on 10.9.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 … Lue lisää

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA – Hausjärven kunnanvaltuuston 4.6.2019 § 49 hyväksymä Oitin kylän Kalliontien ja Savelantien osa-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavalla muodostuvat Oitin kylän korttelit 230 – 234, 240 ja 260 sekä niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet. – Hausjärven kunnanvaltuuston 23.4.2019 § 27 hyväksymä Ryttylän kylän Puujoen eteläisen asuinalueen ns. … Lue lisää

Niittylän ranta-asemakaavan ehdotus nähtävillä

Ehdotus nähtävillä 17.5. – 17.6.2019. Kuulutus Kaavakartta Kaavaselostus Erillisliitteet: Vastine saapuneisiin lausuntoihin Luontoselvitys Liikenneselvitys Rakennettavuusselvitys Pohjaveden liuotinpitoisuusselvitys

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulot, MRL 62 §

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULOT, MRL 62 § HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS ON PÄÄTTÄNYT: -30.10.2018 § 242 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinnasta Ryttylän Puujoen rannan ja ohikulkutien väliselle osa-alueelle. Asemakaavan muutos koskee Urheilukentän sivustalta lähivirkistysalueen osaa sekä Kuuselankuja ja Uimalantie –nimisiä katualueita. Asemakaavoitettava alue käsittää tilat: Urheilukenttä RN:o 1:382, Pirttipuro RN:o 1:391, Lounaisrinne RN:o … Lue lisää

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

HAUSJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO kokoontuu Hausjärven kunnanvirastolla Oitissa tiistaina  13.02.2018 klo 18.00. Kokouksen esityslista on nähtävänä kunnan kotisivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla maanantaina 19.02.2018 klo 12.00 alkaen. Kyösti Arovuori Kunnanvaltuuston puheenjohtaja