Oitin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA OITIN OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLE Hausjärven kunnanhallitus on 21.4.2020 § 73 tehnyt päätöksen Oitin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnasta. Kaava-alue koskee osia kylistä Oitti, Torhola ja Syvänoja. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata Oitin taajaman ja sen lähiympäristön maankäyttöä tavoitevuoteen 2040 saakka. Oitin osayleiskaavaa koskien on MRL 63 §:n mukaisesti laadittu osallistumis- ja … Lue lisää

Kuulutus maa-aineslupaa koskevasta päätöksestä, Peab Industri Oy

KUULUTUS MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ Ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.10.2020 (§ 66) myöntänyt Peab Industri Oy:lle maa-aineslain 16 §:n mukaisen luvan poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta. Peab Industri Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven kunnan Lavinnon kylässä tilalla Kalela 86-408-5-55. Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 12.10. – 18.11.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston … Lue lisää

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Peab Industri Oy

  KUULUTUS YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOSHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ  Ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.10.2020 (§ 67) tehnyt seuraavan päätöksen: Peab Industri Oy:lle ei myönnetä ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista ympäristöluvan muutosta kallion louhintaan ja murskaukseen Hausjärven kunnan Lavinnon kylässä, tilalla Kalela 86-408-5-55. Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 12.10. – 18.11.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, … Lue lisää

Kaavoituskatsaus 2020

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA KAAVOITUSKATSAUS 2020 Hausjärven kunnan kaavoituskatsaus 2020 on valmistunut. Kaavoituskatsaus on nähtävillä kunnanvirastolla sekä lisäksi kunnan Internet-sivuilla, Oitin kirjastossa ja Monnin koululla. Lisätiedot kunnanjohtaja Pekka Määttänen puh. 019 758 6510, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi. 30.9.2020 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Maa-aineslupahakemus, Fescon Oy, Rutajärvi

KUULUTUS ASIA: Fescon Oy:n maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §). KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE: Hausjärven kunta, Rutajärven kylä, tila Kärmemäki 86-413-1-144. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesten ottotoiminta, jolle haetaan lupaa toiminnan jatkamiseksi kymmeneksi (10) vuodeksi, 469 000 … Lue lisää

Kuulutus maastoliikennelupapäätöksestä, Riihimäen EnduroSeura ry

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.9.2020 (§ 55) myöntänyt Riihimäen EnduroSeura ry:lle maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan enduromoottoripyörillä tapahtuvaan harjoitteluun Hausjärven Puujaan kylässä kiinteistöillä 86-411-2-27 ja 86-411-1-62. Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 4.9. – 12.10.2020 välisenä aikana Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) … Lue lisää

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä, Huhtainnummen Sora Oy

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.9.2020 (§ 51) myöntänyt Huhtainnummen Sora Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen luvan soran murskaukseen Hausjärven kunnan Erkylän kylään kiinteistölle Huhtainnummi 86-401-1-556. Toiminnalle myönnettiin maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Tämä kuulutus ja … Lue lisää

Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavan päivitetty osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma nähtäville

HAUSJÄRVEN KUNTA TIEDOTTAA Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivitetty ja se on asetettu nähtäville. Ympäristölautakunta on 3.6.2020/27§ päättänyt osayleiskaavan tavoitteista ja asettaa päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville mielipiteiden saamiseksi. OAS pidetään nähtävillä kaavatyön ajan Hausjärven kunnanvirastossa ja kunnan kotisivuilla. Mielipiteet tulee osoittaa Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 … Lue lisää