Ryttylän Aurinkorannan kunnallistekniset suunnitelmat nähtävänä

Ryttylässä Aurinkorannan kunnallistekniset suunnitelmat pidetään julkisesti nähtävinä 24.2.- 13.3.2020 Hausjärven kunnanviraston teknisellä osastolla, osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Nähtävillä olevat suunnitelmat käsittävät seuraavat kadut: Sulavantie 0 – 249 Aurinkorannantie 0 – 527 Uimalantie 0 – 166 Uimalankuja 0 – 88 Aurinkokaarre 0 – 221 Aurinkorannan polku 0 – 142 Aurinkorannankuja 0 – 243 Kevyenliikenteenväylät J1 … Lue lisää

Päätös meluilmoituksesta, Riihimäen Enduroseura ry

KUULUTUS MELUILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Vt. ympäristösihteeri on tehnyt 11.2.2020 viranhaltijapäätöksen Riihimäen Enduroseura ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 22.2.2020 järjestettävää Endurosprint-kilpailua Hausjärven Puujaan alueella. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 12.2. – 20.3.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla sekä kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla päätös ja sitä koskeva kuulutus Hausjärven kunnan verkkosivuilla 12.2.2020. Tiedoksisaannin … Lue lisää

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Huhtainnummen Sora Oy

KUULUTUS ASIA: Huhtainnummen Sora Oy:n maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus soran murskaukseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §). Maa-aineslain 4a §:n mukaan maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE: Hausjärven kunta, Erkylän kylä, tila Huhtainnummi, … Lue lisää

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuuston 12.11.2019 § 69 hyväksymä Erkylän kylän korttelin nro 601 osa-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 601 tontti 2 sekä maantiealuetta.   15.1.2020 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Kuulutus ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Vahva Sora Oy

KUULUTUS ASIA: Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen hakemus, joka koskee Vahva Sora Oy:n soran murskauksen ympäristölupapäätöksen (ympäristölautakunta 15.3.2006 § 31) muuttamista. HAKIJA: Vahva Sora Oy (Karkausmäentie 73, 12240 Hikiä) TOIMINNAN SIJAINTI: Karhin tuotantoalue, Lavinnon kylä, tila Kalela RN:o 5:55 (086-408-5-55) HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakija esittää nykyistä lupaa muutettavan siten, että tilalla RN:o 5:55 voidaan tehdä kallion louhintaa … Lue lisää

Kaavoituskatsaus 2019

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA KAAVOITUSKATSAUS 2019 Hausjärven kunnan kaavoituskatsaus 2019 on valmistunut. Kaavoituskatsaus on nähtävillä kunnanvirastolla sekä lisäksi kunnan Internet-sivuilla, Oitin kirjastossa ja Monnin koululla. Lisätiedot kunnanjohtaja Pekka Määttänen puh. 019 758 6510, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi. 11.12.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS    

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuusto on 12.11.2019 § 69 hyväksynyt Erkylän kylän korttelin nro 601 osa-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 601 tontti 2 sekä maantiealuetta.   27.11.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS