Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuuston 12.11.2019 § 69 hyväksymä Erkylän kylän korttelin nro 601 osa-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 601 tontti 2 sekä maantiealuetta.   15.1.2020 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Meluilmoitus, Puujaa, Endurosprint-kilpailu

KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA Riihimäen Enduroseura ry on jättänyt Hausjärven kuntaan meluilmoituksen, joka koskee Hausjärven kunnan Puujaan alueella 22.2.2020 järjestettävää Endurosprint-kilpailua. Enduroreitti kulkee kiinteistöillä 86-411-2-27 ja 86-411-1-62. Tapahtuma-aika on lauantaina 22.2. klo 7.00 – 18.00. Moottoripyörien katsastus alkaa klo 7.00 ja kilpailu klo 9.00. Tapahtumaan osallistuu korkeintaan 250 enduromoottoripyörää. Asiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastossa ympäristösihteerin työhuoneessa 10.1 … Lue lisää

Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksa 2020

Kuulutus Kiertokapulan taksa 2020 LIITE 1, Jätemaksutaksa 2020 Kiertokapulan alue Ote jätelautakunnan kokouksesta 12.12.2019 § 59 Kiertokapula Oy_n jätetaksa 2020

Kuulutus ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Vahva Sora Oy

KUULUTUS ASIA: Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen hakemus, joka koskee Vahva Sora Oy:n soran murskauksen ympäristölupapäätöksen (ympäristölautakunta 15.3.2006 § 31) muuttamista. HAKIJA: Vahva Sora Oy (Karkausmäentie 73, 12240 Hikiä) TOIMINNAN SIJAINTI: Karhin tuotantoalue, Lavinnon kylä, tila Kalela RN:o 5:55 (086-408-5-55) HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakija esittää nykyistä lupaa muutettavan siten, että tilalla RN:o 5:55 voidaan tehdä kallion louhintaa … Lue lisää

Kaavoituskatsaus 2019

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA KAAVOITUSKATSAUS 2019 Hausjärven kunnan kaavoituskatsaus 2019 on valmistunut. Kaavoituskatsaus on nähtävillä kunnanvirastolla sekä lisäksi kunnan Internet-sivuilla, Oitin kirjastossa ja Monnin koululla. Lisätiedot kunnanjohtaja Pekka Määttänen puh. 019 758 6510, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi. 11.12.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS    

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuusto on 12.11.2019 § 69 hyväksynyt Erkylän kylän korttelin nro 601 osa-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 601 tontti 2 sekä maantiealuetta.   27.11.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS  

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuusto on 17.9.2019 § 58 hyväksynyt Oitin kylän Niittylän ranta-asemakaavan. Asemakaavalla muodostuu korttelit 1-4 ja niihin liittyvät lähivirkistys-, yhdyskuntateknisen huollon-, energiahuollon-, sekä maa- ja metsätalousalueet.   25.9.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS