Kunnanvaltuuston kokouskutsu

HAUSJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO kokoontuu Hausjärven kunnanvirastolla Oitissa tiistaina 21.9.2021 klo 18.00. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta paikan päällä. Kokouksen esityslista on nähtävänä kunnan verkkosivuilla www.https://hausjarvi.fi/paatoksenteko/ Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla maanantaina 27.9.2021.   Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Risto Tiippana

Esitys Kiertokapula Oy:n jatemaksutaksoiksi 2022

YS KIERTOKAPULA OY:N JÄTEMAKSUTAKSOIKSI Jätehuoltoviranomainen asettaa Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaluonnokset näh-täville ajalle 15.9.-19.10.2021. Esitys koskee Hattulan kuntaa, Hausjärven kuntaa, Hyvinkään kaupunkia, Hämeenlinnan kaupunkia, Janakkalan kuntaa, Järvenpään kaupunkia, Keravan kaupunkia, Lopen kuntaa, Mäntsälän kuntaa, Nurmijärven kuntaa, Riihimäen kaupunkia, Tuusulan kuntaa ja Valkeakosken kaupunkia. Nurmijärven kuntaa luonnokset eivät koske jäteastioiden tyhjennysmaksujen, niihin liittyvien lisäpalveluiden maksujen, aluekeräyspistemaksujen ja lähikeräyspistemaksujen … Lue lisää

Huhtainnummen soranottoalueen laajennuksen YVA-hanke, ympäristövaikutusten arviointaselostus

Huhtainnummen sora Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiselostuksen (YVA-selostuksen) Hausjärven kunnan alueelle sijoittuvasta soranottoalueen laajennuksesta. YVA-selostus on hankkeesta vastaavan arvio hankkeen ympäristövaikutuksista. Huhtainnummen sora Oy suunnittelee soranottoalueen laajentamista Hausjärven kunnassa. Huhtainnummen sora-alue on toiminnassa oleva maa-ainestenottoalue, joka sijaitsee Hausjärven Erkylän kylässä kiinteistöllä 86-401-1-556. Arvioitavan hankkeen toimintoja ovat maa-ainestenotto, kiviaineksen murskaus … Lue lisää

Hausjärven kunnanviraston palvelut kesällä

Kunnanvirasto pidetään suljettuna 28.6.-30.7.2021 henkilökunnan vuosilomien keskittämisen vuoksi. Puhelinvaihde Palvelee ma-to klo 8-16, pe klo 8-15 puh. 019 758 6500 Perusturva Lastensuojelun virka-aikainen (ma-pe klo 8-16) päivystysnumero kiireellisissä asioissa puh. 046 923 1556 Aikuissosiaalityön päivystysnumero kiireellisissä asioissa (ma-pe klo 9-15) puh. 019 758 6635 Rakennusvalvonta Lupakäsittelyssä kesätauko sulkuviikoilla, tauon aikana päätöksiä ei käsitellä. Katselmuksia suoritetaan 9.7. asti. Puhelinneuvonta … Lue lisää

Vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta

VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA HAUSJÄRVEN KUNNASSA   Hausjärven kunta pystyttää kesäkuussa 2021 pidettäviä kuntavaaleja varten vaalimainostelineet Oittiin, Ryttylään, Hikiään ja Monniin. Ehdokkaita asettaneiden ryhmät voivat laittaa vaalimainoksensa näihin telineisiin aikaisintaan keskiviikkona 19.5.2021. Mainokset asetetaan samaan järjestykseen kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Mainospaikat tulee varata kirjallisesti aluemestari Jukka Heikkilältä, os. Hausjärven kunta, Keskustie 2 – 4, 12100 Oitti. … Lue lisää

Vuoden 2021 kuntavaalit Hausjärven kunnassa

  Varsinainen vaalipäivä Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Äänestysaika on varsinaisena vaalipäivänä klo 9.00–20.00. Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen jotka ovat: Äänestysalue 001 Hikiä, äänestyspaikkana Eskon koulu (Hikiäntie 223, 12240 Hikiä) Äänestysalue 002 Monni, äänestyspaikkana Monnin koulu (Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää) Äänestysalue 003 Oitti, äänestyspaikkana kunnanvirasto (Keskustie 2­–4, 12100 Oitti) Äänestysalue … Lue lisää

Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten

Vaalilain 34 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa: Valtuutettujen lukumäärä Hausjärven kunnassa 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 29 valtuutettua Hausjärven kunnanvaltuustoon 1.8.2021 alkavaksi toimikaudeksi. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 43 ehdokasta. Ehdokashakemusten toimittaminen Puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden ja äänioikeutettujen perustamien valitsijayhdistysten ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen (mm. ehdokkaan suostumus, mahdollinen ilmoitus … Lue lisää

Kuulutus rakennusjärjestyksen voimaantulosta

Hausjärven kunnanvaltuusto on päätöksellään 16.3.2021 5 § hyväksynyt uuden rakennusjärjestyksen. Uusi rakennusjärjestys astuu voimaan 1.5.2021. Rakennusjärjestys on nähtävänä osoitteessa https://hausjarvi.fi/palvelut/asuminen-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta/ 28.4.2021 Hausjärven kunnanvaltuusto

Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten

KUULUTUS Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten Vaalilain 34 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa: Valtuutettujen lukumäärä Hausjärven kunnassa 18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 29 valtuutettua Hausjärven kunnanvaltuustoon 1.6.2021 alkavaksi toimikaudeksi. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 43 ehdokasta. Ehdokashakemusten toimittaminen Puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden ja äänioikeutettujen perustamien valitsijayhdistysten ehdokashakemukset niihin … Lue lisää