Julkipanokuulutus meluilmoituspäätöksestä Mommilanjärven Soutelut

Ympäristötarkastaja on tehnyt 28.6.2019 viranhaltijapäätöksen Mommilanjärven soutelu ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Mommilan kylässä (os. Pollinmaantie 13) 20.7.2019 järjestettävää urheilu- ja musiikkitapahtumaa. Päätöksen antopäivä on 1.7.2019, jolloin päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 1.7. – 31.7.2019 Hausjärven pääkirjastossa osoitteessa Sykärintori, 12100 OITTI. Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä … Lue lisää

Julkipanokuulutus meluilmoituspäätöksestä Kansanlähetyspäivät

Ympäristötarkastaja on tehnyt 27.6.2019 viranhaltijapäätöksen Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n ympäristön-suojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Kansanlähetysopiston alueella (os. Opistotie 1-6, Ryttylä) 5.- 7.7.2019 järjestettäviä Kansanlähetyspäiviä. Päätöksen antopäivä on 28.6.2019, jolloin päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 28.6. – 29.7.2019 Hausjärven pääkirjastossa osoitteessa Sykärintori, 12100 OITTI. Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen … Lue lisää

Hausjärven kunnanviraston palvelut kesäaikana

  Kunnanvirasto pidetään suljettuna 1.-26.7.2019 henkilökunnan vuosilomien keskittämisen vuoksi.   Puhelinvaihde palvelee ma-to klo 8 – 16, pe 8 – 15                          p. 019 758 6500   Kunnan vesihuoltolaitos sekä kiinteistöjen vikahälytysnumero 044 554 5600 päivystää arkisin klo 16 – 7 ja viikonloppuisin perjantaista klo 15 maanantaihin klo 7.   Perusturva –   lastensuojelun virka-aikainen päivystysnumero kiireellisissä asioissa klo … Lue lisää

Niittylän ranta-asemakaavan ehdotus nähtävillä

Ehdotus nähtävillä 17.5. – 17.6.2019. Kuulutus Kaavakartta Kaavaselostus Erillisliitteet: Vastine saapuneisiin lausuntoihin Luontoselvitys Liikenneselvitys Rakennettavuusselvitys Pohjaveden liuotinpitoisuusselvitys

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit Hausjärven kunnassa

VUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALIT HAUSJÄRVEN KUNNASSA Varsinainen vaalipäivä Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Äänestysaika on varsinaisena vaalipäivänä klo 9.00–20.00. Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen jotka ovat: Äänestysalue 001 Hikiä, äänestyspaikkana Eskon koulu (Hikiäntie 223, 12240 Hikiä) Äänestysalue 002 Monni, äänestyspaikkana Monnin koulu (Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää) Äänestysalue 003 Oitti, äänestyspaikkana kunnanvirasto (Keskustie … Lue lisää

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulot, MRL 62 §

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULOT, MRL 62 § HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS ON PÄÄTTÄNYT: -30.10.2018 § 242 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinnasta Ryttylän Puujoen rannan ja ohikulkutien väliselle osa-alueelle. Asemakaavan muutos koskee Urheilukentän sivustalta lähivirkistysalueen osaa sekä Kuuselankuja ja Uimalantie –nimisiä katualueita. Asemakaavoitettava alue käsittää tilat: Urheilukenttä RN:o 1:382, Pirttipuro RN:o 1:391, Lounaisrinne RN:o … Lue lisää

Julkipanokuulutus ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksestä

dnro 520/2017 JULKIPANOKUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 21.11.2018 §86 seuraavan päätöksen: Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura ry:lle, Hyvinkään Reserviupseerit ry:lle sekä Hyvinkään Reserviläiset ry:lle myönnettiin ympäristölupa Hyvinkään ampumaradalle kiinteistölle 86-401-1-619 . Päätöksen antopäivä on 28.11.2018, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 … Lue lisää

Julkipanokuulutus, maa-aineslupapäätös, Niemisen Sora Oy

  JULKIPANOKUULUTUS Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 11.4.2018 §40 seuraavan päätöksen: maa-aineslain mukainen kielteinen päätös, joka koskee Niemisen Sora Oy:n maa-aineslupahakemusta kiinteistöillä Santamäki 86-418-2-73, Sorarinne 86-418-2-39, Soramäki 86-418-2-59, Pohjanrinne 86-418-2-68 ja Hiekkavuori 86-418-2-115 Päätöksen antopäivä on 1.8.2018, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, … Lue lisää