Virkkulankylä Oy:n vuokra-asuntojen haku

Hausjärven kunta julistaa haettavaksi syyskuun 2021 lopussa valmistuvat VIRKKULANKYLÄ OY:N VUOKRA-ASUNNOT osoitteessa Kaaritie 2, Oitti Asuntoja vuokrataan yli 55-vuotiaille Haettavat asunnot 1h+kt                  33 m²                  462,00  €            22 kpl 1h+kt                  35,5 m²              497,00 €             3 kpl 1h+kk                 36,5 m²              511,00 €             2 kpl 2h+kt                  41,5 m²              581,00 €             3 kpl 2h+kt                  47,5 m²              665,00 €             3 … Lue lisää

Päätöksiä kaava-asioissa, Oitin Keskustien länsipuolen asemakaavan muutos

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuusto on 10.11.2020 § 46 hyväksynyt Oitin kylän Keskustien länsipuolen asemakaavan muutoksen. Asemakaavalla muodostuu Oitin kylän korttelinosan 107 tontit 5, 6 ja 8 ja korttelinosan 110 tontit 5-9 sekä siihen liittyvää erityis- ja lähivirkistysaluetta. 18.11.2020 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Oitin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA OITIN OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLE Hausjärven kunnanhallitus on 21.4.2020 § 73 tehnyt päätöksen Oitin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnasta. Kaava-alue koskee osia kylistä Oitti, Torhola ja Syvänoja. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata Oitin taajaman ja sen lähiympäristön maankäyttöä tavoitevuoteen 2040 saakka. Oitin osayleiskaavaa koskien on MRL 63 §:n mukaisesti laadittu osallistumis- ja … Lue lisää

Kaavoituskatsaus 2020

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA KAAVOITUSKATSAUS 2020 Hausjärven kunnan kaavoituskatsaus 2020 on valmistunut. Kaavoituskatsaus on nähtävillä kunnanvirastolla sekä lisäksi kunnan Internet-sivuilla, Oitin kirjastossa ja Monnin koululla. Lisätiedot kunnanjohtaja Pekka Määttänen puh. 019 758 6510, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi. 30.9.2020 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Kuulutus maastoliikennelupapäätöksestä, Riihimäen EnduroSeura ry

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.9.2020 (§ 55) myöntänyt Riihimäen EnduroSeura ry:lle maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan enduromoottoripyörillä tapahtuvaan harjoitteluun Hausjärven Puujaan kylässä kiinteistöillä 86-411-2-27 ja 86-411-1-62. Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 4.9. – 12.10.2020 välisenä aikana Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) … Lue lisää