Niittylän ranta-asemakaava vireille ja OAS nähtäville

Hausjärven kunnanhallitus on 4.9.2018 § 200 tehnyt päätöksen ranta-asemakaavan laadinnasta Oitin kylään Puujoen rantaan rajoittuvalle alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 20.9.2018 lähtien. Kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Julkipanokuulutus, maa-aineslupapäätös, Niemisen Sora Oy

  JULKIPANOKUULUTUS Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 11.4.2018 §40 seuraavan päätöksen: maa-aineslain mukainen kielteinen päätös, joka koskee Niemisen Sora Oy:n maa-aineslupahakemusta kiinteistöillä Santamäki 86-418-2-73, Sorarinne 86-418-2-39, Soramäki 86-418-2-59, Pohjanrinne 86-418-2-68 ja Hiekkavuori 86-418-2-115 Päätöksen antopäivä on 1.8.2018, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, … Lue lisää

Meluilmoitus, Kansanlähetyspäivät Ryttylässä

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry on jättänyt Hausjärven kuntaan meluilmoituksen, joka koskee Hausjärven Ryttylässä järjestettäviä Kansanlähetyspäiviä 6.7. – 8.7.2018. Torstaina 5.7. alueella suoritetaan soundcheck klo 18 – 20 välisenä aikana. Varsinainen tapahtuma ajoittuu päiville 6.7. – 8.7.2018. Perjantaina 6.7. tapahtuma-aika on klo 12.00 – 24.00, lauantaina 7.7. klo 8.00 – 24.00 ja sunnuntaina 8.7.2018 klo 8.00 … Lue lisää

Meluilmoitus, Nuorten Kesä -tapahtuma Ryttylässä

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry on jättänyt Hausjärven kuntaan meluilmoituksen, joka koskee Ryttylän Lähetyskeskuksen alueella (os. Opistotie 1, 12310 Ryttylä) 3.8. – 5.8.2018 järjestettävää Nuorten Kesä – ulkoilmatapahtumaa. Tapahtuma alkaa perjantaina 3.8. klo 9.00 ja tapahtuma-alueella soitetaan musiikkia ja pidetään puheita seuraavilla aikaväleillä: perjantaina 3.8. noin klo 12.00 – 00.00, lauantaina 4.8. noin klo 9.00–00.00 ja … Lue lisää

Meluilmoituksia

KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA   Hyvinkään Moottorikerho ry on jättänyt Hausjärven kuntaan meluilmoituksen, joka koskee Hausjärven kunnan Erkylänlukot-alueella 25.8. – 26.8.2018 järjestettävää Vanhojen Moottoripyörien näytösajoa. Tapahtuma-aika on lauantaina 25.8. klo 11.00 – 18.00 ja sunnuntaina 26.8. klo 10.00 – 18.00. Tapahtumaan osallistuu 90-120 kpl moottoripyöriä ja mopoja. Asiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastossa ympäristösihteerin työhuoneessa 24.4. – 9.5.2018 välisenä … Lue lisää

Hausjärven ympäristölautakunta: julkipanokuulutus

KUULUTUS Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 11.4.2018 päättänyt olla myöntämättä Niemisen Sora Oy:lle maa-aineslupaa Torholan kylän kiinteistöille Santamäki 86-418-2-73, Sorarinne 86-418-2-39, Soramäki 86-418-2-59, Pohjanrinne 86-418-2-68 ja Hiekkavuori 86-418-2-115. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä … Lue lisää

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

HAUSJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO kokoontuu Hausjärven kunnanvirastolla Oitissa tiistaina  13.02.2018 klo 18.00. Kokouksen esityslista on nähtävänä kunnan kotisivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla maanantaina 19.02.2018 klo 12.00 alkaen. Kyösti Arovuori Kunnanvaltuuston puheenjohtaja