Yksityistieavustukset vuodelta 2020

Yksityistielain 84 §:n mukaiset kunnossapitoavustushakemukset vuoden 2020 toiminnasta tulee toimittaa 20.6.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella tai postitse Hausjärven kunnan tekniselle lautakunnalle osoitettuna osoitteella: Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Yksityistieavustuksen hakemiseen tarvittava lomake julkaistaan 19.4.2021 Hausjärven kunnan kotisivuilla https://hausjarvi.fi/palvelut/tekniset-palvelut/kadut-ja-liikenne/yksityistiet/. Avustukset käsitellään teknisen lautakunnan elokuun kokouksessa ja maksetaan tiekunnille syyskuun aikana. Erityisesti huomioitavaa Hakemuksen liitteeksi vaaditaan tiekunnan vuoden 2020 … Lue lisää

Ympäristölupapäätös, betonituotetehtaan toiminnan muuttaminen, Fescon Oy

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 14.4.2021 (§ 42) tehnyt seuraavan päätöksen: Fescon Oy:lle myönnetään ympäristönsuojelulain 29 §:n mukainen lupa betonituotetehtaan toiminnan olennaiseen muuttamiseen Hausjärven kunnan Erkylän kylän kiinteistöllä Fescon 86-401-1-1003. Toiminnalle myönnettiin ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.   Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä kuulutusajan 19.4. – 26.5.2021 Hausjärven kunnan … Lue lisää

Maa-aineslupapäätös, Betoni Center Oy, Ryttylä

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ YL 95/2021         Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 14.4.2021 (§ 30) tehnyt seuraavan päätöksen: Betoni Center Oy:lle myönnetään maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Hausjärven kunnan Ryttylän kylän kiinteistöille Rakennussora Hausjärvi 86-414-1-1319 ja Mäki-Lähteelä 86-414-1-955. Hakijalle myönnettiin maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Tämä kuulutus … Lue lisää

Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavan valmisteluvaiheen asiakirjat nähtäville

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA HIKIÄN JA KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN ASIAKIRJAT NÄHTÄVILLE Hausjärven kunnan Hikiän ja Kirkonkylän alueille on valmistunut päivitetty osayleiskaavan luonnos, joka asetetaan MRL 62 § mukaisesti nähtäville 14.4.-20.5.2021 väliseksi ajaksi. Osayleiskaava koskee osia kylistä Hausjärvi, Hikiä, Karhi ja Selänoja. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen tavoitteena on ohjata alueen maankäyttöä tavoitevuoteen 2040 saakka. Kunnanhallitus on … Lue lisää

Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten

KUULUTUS Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten Vaalilain 34 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa: Valtuutettujen lukumäärä Hausjärven kunnassa 18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 29 valtuutettua Hausjärven kunnanvaltuustoon 1.6.2021 alkavaksi toimikaudeksi. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 43 ehdokasta. Ehdokashakemusten toimittaminen Puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden ja äänioikeutettujen perustamien valitsijayhdistysten ehdokashakemukset niihin … Lue lisää

Keskustien länsipuolen asemakaavan muutos lainvoimainen

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAINVOIMAINEN Hausjärven kunnanvaltuuston 10.11.2020 § 46 hyväksymä Keskustien länsipuolen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavalla muodostuu Oitin kylän korttelin osan 107 tontit 5, 6 ja 8 ja korttelin osan 110 tontit 5-9 sekä siihen liittyvää erityis- ja lähivirkistysaluetta. 3.2.2021 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Päätöksiä kaava-asioissa, Oitin Keskustien länsipuolen asemakaavan muutos

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuusto on 10.11.2020 § 46 hyväksynyt Oitin kylän Keskustien länsipuolen asemakaavan muutoksen. Asemakaavalla muodostuu Oitin kylän korttelinosan 107 tontit 5, 6 ja 8 ja korttelinosan 110 tontit 5-9 sekä siihen liittyvää erityis- ja lähivirkistysaluetta. 18.11.2020 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS