Päätös meluilmoituksesta, Hyvinkään Moottorikerho ry:n vanhojen moottoripyörien näytösajo

KUULUTUS MELUILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Ympäristösihteeri on tehnyt 2.7.2020 viranhaltijapäätöksen Hyvinkään Moottorikerho ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 29. – 30.8.2020 järjestettävää Vanhojen moottoripyörien näytösajoa Hausjärven kunnan Erkylänlukot alueella. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 2.7. – 10.8.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla www.hausjarvi.fi sekä kunnanvirastossa viraston aukioloaikoina osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla päätös ja sitä … Lue lisää

Päätös meluilmoituksesta, Hyvinkään Moottorikerho ry:n kansallinen enduro-kilpailu

KUULUTUS MELUILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Ympäristösihteeri on tehnyt 2.7.2020 viranhaltijapäätöksen Hyvinkään Moottorikerho ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 5.9.2020 järjestettävää Enduro-kilpailua Hausjärven kunnan Erkylänlukot alueella. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 2.7. – 10.8.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla www.hausjarvi.fi sekä kunnanvirastossa viraston aukioloaikoina osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla päätös ja sitä koskeva kuulutus Hausjärven kunnan … Lue lisää

Hausjärven kunnanviraston palvelut kesäaikana

    Kunnanvirasto pidetään suljettuna 29.6.-31.7.2020 henkilökunnan vuosilomien keskittämisen vuoksi.   Puhelinvaihde palvelee ma-to klo 8 – 16, pe 8 – 15 p. 019 758 6500   Kunnan vesihuoltolaitos sekä kiinteistöjen vikahälytysnumero 044 554 5600 päivystää arkisin klo 16 – 7 ja viikonloppuisin perjantaista klo 15 maanantaihin klo 7.   Perusturva lastensuojelun virka-aikainen päivystysnumero kiireellisissä asioissa p. … Lue lisää

Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavan päivitetty osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma nähtäville

HAUSJÄRVEN KUNTA TIEDOTTAA Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivitetty ja se on asetettu nähtäville. Ympäristölautakunta on 3.6.2020/27§ päättänyt osayleiskaavan tavoitteista ja asettaa päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville mielipiteiden saamiseksi. OAS pidetään nähtävillä kaavatyön ajan Hausjärven kunnanvirastossa ja kunnan kotisivuilla. Mielipiteet tulee osoittaa Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 … Lue lisää

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä, Niemisen Sora Oy

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 3.6.2020 (§ 29) tehnyt seuraavan päätöksen: Niemisen Sora Oy:lle ei myönnetä maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Hausjärven kunnan Torholan kylän kiinteistöiltä Santamäki 86-418-2-73, Sorarinne 86-418-2-39, Soramäki 86-418-2-59, Pohjanrinne 86-418-2-66 ja Hiekkavuori 86-418-2-115. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 8.6. – 15.7.2020. … Lue lisää