Hausjärvellä alkavat rantauimakoulut

Lasten uimakoulut Puujoella ja Kolmilammilla käynnistyvät heti juhannuksen jälkeen maanantaina 22. kesäkuuta. Liikuntatoimen järjestämät koulut on tarkoitettu uimataidottomille tai alle 10 metriä uiville lapsille. Alkeistason uimakoulu kestää kaksi viikkoa ja sen aikana perehdytään mm. eri uimatyyleihin, sukeltamiseen, hyppäämiseen, kelluntoihin ja liukuihin. Oitissa uimakoulu pidetään Puujoen rannalla maanantaista perjantaihin klo 11.-13.00 ja Ryttylässä Kolmilammin uimapaikalla klo … Lue lisää

Kunnanhallituksen päätökset 16.6.2020

Kunnanhallitus 16.6.2020: hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet päätti esittää Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymälle kotisairaanhoidon palveluiden siirtoa kuntayhtymältä Hausjärven kunnalle palautti vastauksen määräalan ostotarjoukseen Hikiältä uuteen valmisteluun valitsi kunnan edustajan Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa: http://kunta2.hausjarvi.fi/

Kooste Hausjärven kansalaisopiston arviointikyselyistä lukuvuoden 2019–2020 kursseista

Hausjärven kansalaispistossa on tehty säännöllisesti kaikista kursseista arviointikysely niille kurssilaisille, jotka ilmoittautumisen yhteydessä antoivat sähköpostisoitteensa. Kysely lähetettiin sähköpostilla koko lukuvuoden kursseilla opiskelleille kurssin puolessa välissä, ja lyhytkursseille niiden päätyttyä. Vastaaminen tapahtui anonyymisti. Kyselyssä oli kymmenen monivalintakysymystä ja lisäksi tilaa vapaalle palautteelle. Kyselyssä kysyttiin ensiksi sitä, mistä kurssilaiset saivat tiedon kurssista. Sen jälkeen kysyttiin yleisarvosanaa kurssista, … Lue lisää

Tiedote yksityistieavustushakemuksesta v. 2019

Muistutuksena, että yksityistieavustushakemus v. 2019 on palautettava määräpäivään 26.6.2020 mennessä kunnanvirastoon osoitteella Hausjärven kunta, Tekninen lautakunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Tiekunnan tilinpäätöstiedot voidaan toimittaa myöhemmin. Tiedot oltava kuitenkin perillä viimeistään 17.8.2020, jolloin tekninen lautakunta käsittelee avustukset.

Kunnanhallituksen päätökset 9.6.2020

Hausjärven kunnanhallitus 9.6.2020: palautti talousarvioraamin vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2021-2023 valmisteluun päätti kuntatodistusohjelman luottolimiitin nostamisesta esitti hallintosääntömuutoksia valtuustolle antoi lausunnon ja omistajaohjauksen neuvolatoiminnan kehittämisestä Hausjärvellä merkitsi tiedoksi kirjeen musiikkiopiston oppilaspaikoista päätti vuokrata maa-alueen Hikiän seudun kyläyhdistykselle frisbeegolfrataa varten hyväksyi 26.5.2020 tehdyn tonttikaupan hyväksyi 2 kpl poikkeamislupia antoi lausunnot ympäristöluvista ja Hollolan strategisen yleiskaavan luonnoksesta merkitsi … Lue lisää

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä, Niemisen Sora Oy

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 3.6.2020 (§ 29) tehnyt seuraavan päätöksen: Niemisen Sora Oy:lle ei myönnetä maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Hausjärven kunnan Torholan kylän kiinteistöiltä Santamäki 86-418-2-73, Sorarinne 86-418-2-39, Soramäki 86-418-2-59, Pohjanrinne 86-418-2-66 ja Hiekkavuori 86-418-2-115. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 8.6. – 15.7.2020. … Lue lisää