Hausjärven kansalaisopiston kymppikortti palkittu Tekoja Tiskiin -kisassa

Hausjärven kansalaisopisto on palkittu KunTeko 2020 -kehittämisohjelman Tekoja Tiskiin -kisassa. Kansalaisopisto osallistui kilpailuun Kymppikortti -innovaatiolla, mikä palkittiin Innostavat teot – opetus ja kasvatus -sarjassa. Kansalaisopiston kymppikortilla on mahdollistettu osallistuminen liikuntakursseille vähemmällä sitoutumisella. Kymppikortti on tarkoitettu käytettäväksi valmiiksi alentamattomalla tanssi- tai liikuntakurssilla ja sen on ajateltu palvelevan erityisesti vuorotyöläisiä tai muuten sellaisia henkilöitä, jotka eivät voi … Lue lisää

Julkipanokuulutus, maa-aineslupa, Seepsula Oy, Erkylän kylä

JULKIPANOKUULUTUS MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.1.2019 § 10 myöntänyt Seepsula Oy:lle maa-aineslain 16 §:n mukaisen muutoksen lupamääräykseen 8 koskien pohjaveden tarkkailua. Seepsula Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven Erkylän kylässä tilalla Huhtainnummi RN:o 1:556. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuteen siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan … Lue lisää

Julkipanokuulutus, maa-aineisten tuonti, Rudus Oy, Karhi

JULKIPANOKUULUTUS Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 16.1.2019 § 12 seuraavan päätöksen: Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista hakemusta koskeva päätös, joka koskee Rudus Oy:n Karhin tuotantoalueella (RN:o 4:54) sijaitsevan murskaus- ja vesiseulontalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 2 muuttamista. Muutos koskee alueelle tuotavia maa-aineksia. Päätöksen antopäivä on 24.1.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla, viraston … Lue lisää

Julkipanokuulutus, maa-aineslupa Rudus Oy, Karhin kylä

JULKIPANOKUULUTUS MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.1.2019 § 11 myöntänyt Rudus Oy:lle maa-aineslain 16 §:n mukaisen muutoksen lupamääräykseen 14 koskien alueelle tuotavia maa-aineksia. Rudus Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven Karhin kylässä kiinteistöllä 086-406-4-54. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuteen siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, … Lue lisää

Kuutamohiihtoa hiihdetään talvikelissä

Lähipäivien lumisateet ovat varmistaneet sen, että keskiviikkona 23. tammikuuta Ryttylän Ykslammella voidaan järjestää perinteiset kuutamohiihdot. Hiihtolenkillä voi käydä 18:00 alkaen oman aikataulunsa mukaan 20:00 asti. Ihan pimeässä ei toki tarvitse hiihtää, sillä pururata on valaistu. Mutta myös ihan oikealle valaisemattomalle kuutamohiihtolenkille pääsee ja lähtö on 18.30 ja matkaa tälle lenkille kertyy kilometrin verran. Maasto reitillä … Lue lisää

Meluilmoitus, Endurokilpailut 23.2.2019

YL 18/2019 KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA Riihimäen Enduroseura ry on jättänyt Hausjärven kuntaan meluilmoituksen, joka koskee Hausjärven kunnan Puujaan alueella Eerinpellon ympäristössä 23.2.2019 järjestettävää Endurosprint-kilpailua. Enduroreitti kulkee kiinteistöillä 86-411-2-27, 86-411-1-62 ja 86-411-1-17. Tapahtuma-aika on lauantaina 23.2. klo 7.00 – 18.00. Moottoripyörien katsastus alkaa klo 7.00 ja kilpailu klo 9.00. Tapahtumaan osallistuu korkeintaan 200 enduromoottoripyörää. Asiakirjat ovat nähtävillä … Lue lisää

Julkipanokuulutus ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksesta

YL 180/2018   Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 16.1.2019 § 20 seuraavan päätöksen: Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen lupa myönnettiin eläinsuojalle Hausjärven kunnan Hietoisten kylässä RN:o 1:317 osoitteessa Poukama 26. Ympäristölupaa haettiin vasikkajuottamolle ja naudanlihan tuotannolle. Päätöksen antopäivä on 24.1.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 … Lue lisää

Hausjärven latutiedote

Hikiän, Oitin ja Ryttylän pururadoille sekä Kallen ladulle välillä Oitti-Ahjola on tehty ladut perinteiselle ja vapaalle tyylille. Männyn lenkille, Hikiän ja Kirkonkylän pelloille sekä välille Ryttylän koulu-Silakkamäki on tehty perinteinen latupohja.

Lahja hausjärveläiselle vauvalle!

150 euron rahalahja hausjärveläiselle vauvalle! Jos sinun perheeseesi on syntynyt kuluneen vuoden aikana vauva, niin pyydämme teitä täyttämään tämän lomakkeen. https://link.webropolsurveys.com/S/D8EDF8D4B3594707 Lahja 150e on saajalleen verotonta tuloa. Valtuustoaloite on valmisteltu Hausjärven kunnan johtoryhmän toimesta ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa maaliskuussa (Kvalt 19§ 13.3.2018). Hausjärvi-vauvojen lahjaraha on varattu myös vuoden 2019 talousarvioon.