Liikenne ja kadut Tekniset palvelut Yleinen

Savelantien kevyenliikenteenväylän rakentamisurakan kilpailutus

Hausjärven kunta pyytää tarjouksia kokonaisurakalla Savelantien kevyenliikenteenväylän rakentamisesta. Työhön kuuluun kevyenliikenteenväylän rakentaminen ja katualueen katuvalaistuksen ja  kuivatuksen rakentaminen urakka-asiakirjojen mukaisesti.

urakkatarjouspyyntö

Savelantien rakennusurakka, Lisäkirje 1

Rakennustöiden aloitus on mahdollista 12/2019, työt valmiina ja luovutettavissa tilaajalle 31.7.2020 ja urakka kokonaisuudessaan luovutusaineistoineen valmiina ja tilaajalle luovutettuna viimeistään 28.8.2020.

Tarjouspyyntöaineisto on täydellisenä saatavilla Sokopro-hankintaportaalissa.

http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbSGYXOibwbe%2BQtqIxW5ACz36NVGyWEa8jLNHxXuj4wv7j7Eusr1Tyk

Laskenta-aikana tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee toimittaa 21.10.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen paavo.vuori@hausjarvi.fi.

Tilaajan mahdollisesti tekemät muutokset, lisäselvitykset ja tulkinnat sekä tarjoajien esittämät kysymyksistä koostuva lisäkirje toimitetaan Sokopro-hankintaportaaliin viimeistään 28.10.2019 mennessä.

Urakkatarjous on toimitettava Sokopro hankintaportaaliin kaikkine liitteineen 8.11.2019 klo 12:00. Tarjous on tehtävä suomen kielellä.

 

Hausjärvellä 8.10.2019

Paavo Vuori

Tekninen johtaja


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.