Kaavoitus Ryttylä

Ryttylän Kirkkomäen asemakaava ja asemakaavan muutos

Korttelit 300-316

Hausjärven kunnanvaltuusto on 12.11.2013 § 110 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kuulutus

Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus

Aineisto

Kaavakartta ja määräykset
Selostus
Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liitteet 2-4
Liitteet 5-12
Liite 13 – Asemakaavan seurantalomake


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.