Kaavoitus Ryttylä

Ryttylä, Vilhontien asemakaavan muutos

Korttelit 55 ja 56

Hausjärven kunnanvaltuusto on 8.6.2015 § 47 hyväksynyt asemakaavan muutoksen. Kuulutus

Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus

Aineisto

Kaavakartta ja määräykset
Selostus
Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liitteet 2-7


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.