Kaavoitus Ryttylä

Ryttylä, Eteläkaaren laajennus (Laihotie)

Kortteli 274 tontti 4 muutos

Hausjärven kunnanvaltuusto on 22.3.2011 § 19 hyväksynyt asemakaavan muutoksen. Kuulutus

Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus

Aineisto

Kaavakartta
Kaavamääräykset
Selostus
Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liitteet 2-9


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.