Perhekeskus

Riihimäen seudun lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään yhdessä

Riihimäen seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021–2024 on valmistunut. Suunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä Hausjärvellä, Lopella ja Riihimäellä.

Suunnitelma on laadittu Hausjärven, Lopen ja Riihimäen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimivien viranhaltijoiden yhteistyönä. Suunnitelman avulla edistämme seudun lasten ja nuorten hyvinvointia muun muassa eriarvoisuuden vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä jokaisen yksilön kehitysedellytysten turvaamiseksi”, perhekeskuskoordinaattori Jaana Ahtonen-Huuskonen sanoo.

Riihimäen seudun kuntien kaiken toiminnan lähtökohtana on asukkaiden hyvinvointi. Tämä tarkoittaa kehitysympäristöjen kuten kodin, päivähoidon, koulun, työn ja vapaa-ajan ympäristöjen toimintaedellytysten turvaamista. Hyvinvointisuunnitelman avulla halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä kehittää lastensuojelua. Suunnitelmassa ja sen valmistelussa lasten ja nuorten palveluja on tarkasteltu kokonaisuutena.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kolme päätavoitetta ovat:

  • Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen
  • Nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen vastaamaan kuntalaisten tarpeita
  • Lapsiystävällinen seutu

”Suunnitelman päätavoitteet on valittu sillä perusteella, että ne nousivat esille seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytilannetta arvioitaessa”.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman on hyväksynyt kunkin kunnan kaupungin- tai kunnanvaltuusto, joka seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Valtuuston tulee ottaa suunnitelman toteuttaminen huomioon kunkin vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa.

Lisätietoa: Linkki seudulliseen hyvinvointisuunnitelmaan

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman video: https://www.youtube.com/watch?v=8Jr_Q1mZqko

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman video (englanninkieliset tekstit): https://www.youtube.com/watch?v=7UR54MpqyTA

Lisätietoja:
Jaana Ahtonen-Huuskonen
Riihimäen seudun perhekeskuksen perhekeskuskoordinaattori
p. 019 758 5781, 040 141 7978OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.