Yleinen

Ratasuunnitelma Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen vaihe2, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki

Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen vaihe 2.

Rataosa on valtaväyläverkkoa, joka on keskeisen verkon osa. Laadittava ratasuunnitelma on osa Pasila-Riihimäki rataosan välityskyvyn nostamisesta. Rataosa on vilkasliikenteinen sekä henkilö- että tavaraliikenteen rata.

Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä, että häiriösietokykyä, jotta edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranisivat. Hanke täydentää Pasila-Riihimäki-rataosuuden välityskyvyn nostamisen ensimmäisessä vaiheessa tehtäviä parannustoimia.

Ratasuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 2.1.2018–31.1.2018 osoitteessa Hausjärven kunnanvirasto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta.

Muistutukset on toimitettava Hausjärven kunnalle osoitettuna: Hausjärven kunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti tai hausjarvi@hausjarvi.fi ennen nähtävänä oloajan päättymistä (ratalaki 22 §).

Lisätietoja antaa Liikennevirastossa projektipäällikkö Jouni Juuti, puhelin 0295 343810 ja sähköposti etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi.

Hausjärven kunta 27.12.2017
Kunnanhallitus


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 1 Kyllä 3 Ei 1

Kommentit on suljettu.