Asuminen ja rakentaminen Yleinen

Rakennusjärjestyksen uusiminen: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Hausjärven kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.12.2010. Rakennusvalvonnassa on käytännön työssä huomattu, että rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen.
Rakennusvalvonnassa on laadittu rakennusjärjestyksen uusimisen käynnistämiseksi asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään mm. rakennusjärjestyksen uudistamiseen liittyvät toimenpiteet, aikataulu ja osalliset.

Hausjärven kunnanhallitus on 30.10.2018 252 § päättänyt aloittaa rakennusjärjestyksen uusimistyön ja asettaa sen johdosta osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.