Asuminen ja rakentaminen Liikenne ja kadut Tekniset palvelut Yleinen

Pihonkaarteen kunnallistekniikan rakentaminen, katusuunnitelmat nähtäville

Hausjärven kunta on konsultin toimesta suunnitellut Pihonkaarteen kaava-alueen kunnallistekniset suunnitelmat. MRL mukaisesti tekninen lautakunta laittaa suunnitelmat julkisesti nähtäville aikavälille 8.8. – 26.8.2016. Suunnitelmat on nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla teknisessä toimistossa, Keskustie 2 – 4, 12100 OITTI.

Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee on mahdollisuus jättää tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteelle: Hausjärven kunnan tekninen toimiala, Keskustie 2 – 4, 12100 OITTI.

Suunnitelmiin liittyvissä kysymyksissä lisätietoa antaa tekninen johtaja Paavo Vuori, 019 758 6810, paavo.vuori@hausjarvi.fi.

Hausjärven kunta

Tekninen lautakunta

 

Nähtäville asetettavat suunnitelmat

1510025613_101_Yleiskartta_KS

1510025613_102_Asemapiirustus_KS

1510025613_201_pituusleikkaus_KS_Pihonkaarre

1510025613_202_pituusleikkaus_KS_Pihonkuja

1510025613_203_pituusleikkaus_KS_Savupirtintie

 

kohteeseen liittyvät muut suunnitelmat

1510025613_110_Asemapiirustus_vesihuoltosuunnitelma

1510025613_204_pituusleikkaus_KS_vh-linja_1

1510025613_205_pituusleikkaus_KS_vh-linja_2

1510025613_206_KS_pituusleikkaus_vh-linja_3

1510025613_210_Pituusleikkaus_vesihuoltosuunnitelma

 

Hausjärven kunta

Paavo Vuori

tekninen johtaja


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.