Kaavoitus Monni

Pihon alue, osa korttelista 410, asemakaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuusto on 26.4.2011 § 36 hyväksynyt Monnin Pihon alueen asemakaavan. Kuulutus

Kaavasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 23.3.2012 hylännyt kaavaan kohdistuneen valituksen ja asemakaava on saanut lainvoiman. Kuulutus

Aineisto

Kaavakartta määräyksineen
Selostus
Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liitteet 2-14


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.