Ympäristönsuojelumääräykset

Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Määräykset ovat voimassa koko kunnan alueella. Paikalliset olosuhteet huomioivia tarkennettuja määräyksiä on annettu mm. pohjavesi- ja ranta-alueille.

Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.2.2014.

Kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen on vireillä.

 

Ympäristönsuojelumääräykset 2014

Ympäristönsuojelumääräysten liitekartta

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1