Päivähoito

Päivähoito on lasten ja perheiden palvelua, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka.

 

Ajankohtaista varhaiskasvatuksen maksuista:

Määräaikainen maksuvapautus kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuista

Kunnanhallitus on 60 §/31.3.2020 päättänyt antaa määräaikaisen maksuvapautuksen varhaiskasvatusmaksuista aikavälillä 18.3.-13.5.2020 lapsen ennalta ilmoitetun ja yhtäjaksoisen poissaolon ajaksi kunnallisissa päiväkodeissa ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuk-sessa..

 

Maksuvapautusta ei tarvitse erikseen hakea, vaan se huomioidaan laskutuksessa hoitopaikkojen päiväkirjojen perusteella.

On tärkeää ilmoittaa poissaoloista ajoissa omaan hoitopaikkaan.

 

Palvelusetelin maksaminen

Kunnanhallitus on 31.3.2020 päättänyt, että kunta maksaa varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajien palvelusetelit maaliskuulta, huhtikuulta ja toukokuulta 2020 täysimääräisesti siitä huolimatta, että palveluiden asiakasmäärät ovat merkittävästi vähentyneet.

 

Asiakas ja palveluntuottaja neuvottelevat keskenään asiakasmaksun maksamisesta.

Palveluntuottajille on annettu suositus, että he eivät perisi asiakasmaksuja asiakkailtaan.

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Alho

riitta.alho@hausjarvi.fi

puh. 019 758 6612

Lapsia pukemassa

Yhteystiedot

Riitta Alho
Varhaiskasvatuspäällikkö
019 758 6612
riitta.alho(at)hausjarvi.fi

Aija Jokinen
Päivähoidon neuvontapuhelin
019 758 6507
aija.jokinen(at)hausjarvi.fi

Nina Sillanpää
Konsultoiva erityislastentarhanopettaja
019 758 6715
nina.sillanpaa(at)hausjarvi.fi

Kirjaa lukemassa

Vaihtoehdot

  • kunnallinen päivähoito: päiväkodit, perhepäivähoitajat
  • yksityinen päivähoito: päiväkodit, perhepäivähoitajat, ryhmikset
  • kotona voi hoitaa alle 3-vuotiasta lasta kotihoidon tuella