Nuoret ulkona 4

Yhteistyö

Nuorisotoimi tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa muun muassa koulujen, kuraattorin, terveydenhoitajan, seurakunnan nuorisotyön, Hraks:n, poliisin, sosiaali- ja päihdetyön kanssa.

Nuorisotoimen edustaja osallistuu erilaisiin nuorisoasioita käsitteleviin työryhmiin.

Hausjärven nuorisotoimi on mukana myös Harppi-hankkeessa, joka on Hausjärven, Lopen ja Riihimäen seudullisten nuorisopalvelujen kehittämishanke. Lisää Harppi hankkeesta.

Jos sinulla on ideoita yhteistyöhön, ota yhteyttä!

Jenni Aaltonen
Nuoriso-ohjaaja
040 330 6781
jenni.aaltonen@hausjarvi.fi
Facebook: Hausjärven Nuorisotoimi Jenni Aaltonen


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1