Nuoret ulkona 4

Yhteistyö

Nuorisotoimi tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa (koulut, kuraattori, terveydenhoitaja, seurakunnan nuorisotyö, Hyria säätiö, poliisi, sosiaali- ja päihdetyö, yhdistykset).

Nuorisotoimen edustaja osallistuu erilaisiin nuorisoasioita käsitteleviin työryhmiin.

Hausjärven nuorisotoimi on mukana myös Harppi-hankkeessa, joka on Hausjärven, Lopen ja Riihimäen seudullisten nuorisopalvelujen kehittämishanke.

Jos sinulla on ideoita yhteistyöhön, ota yhteyttä!

Mia Roivas
Nuoriso-ohjaaja
040 330 6781
mia.roivas@hausjarvi.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1