Saneeraustyöt Korvenahon alueella on edenneet kesän aikana kohti loppua ja Elokuun alkupuolella alkavat verkostotyöt pääosin valmiina. Viikolla 27 on alkanut myös Carunan ja Elisan verkostotyöt joiden tarkoitus on valmistua elokuun alussa. Verkostotöiden valmistuttua aloitetaan teiden päällystekerrosten ajaminen ja se alkaa rakennekerrosten tiivistämisellä täryttämällä. Tästä aiheutuu jälleen merkittävää haittaa alueella ja koska maa on savista niin tuo tärytys kantautuu laajalle alueella. Päällysterakennekerrosten rakentamisen jälkeen alkavat viimeistelytyöt joihin kuuluvat uusien valaisimien asentaminen ja nykyisen ilmajohtoverkoston purkaminen. Työt ovat  edenneet suunnitelmien mukaisesti, vaikkakin aina tulee vastaan jotain ennalta arvaamatonta. Olemme myös edenneet alueen rakentamisessa suhteellisen hyvässä yhteisymmärryksessä ja toivon, että tekemämme työ ymmärrettäisiin työnä alueen hyväksi. Häiriötä alueella on jatkunut koko kesän mutta toiveikkaana esitän että kohta tuo kaikki on ohi.

Toivon alueen asukkailta kärsivällisyyttä ja samalla toivon alueen asukkaiden noudattavan urakoitsijan ohjeita esimerkiksi autojen tilapäisen säilytyksen suhteen. Elokuun alussa alkavat päällystekerrosten ajaminen tuo alueelle kuorma-autojen kokoontumisajot, mutta sitten tuo isoin häiriö on päättymässä.Samalla huomautan lapsien vanhemmille, ettei suojatut kaivannot ole leikkipaikkoja ja alueella kulkevat raskaat ajoneuvot ovat selkeä vaara liikenteessä sitä ei sovi väheksyä.

Alueelta on tullut muutamia kyselyitä vesimaksuista. Vesilaskutus tapahtuu viikon 22 aikana ja siinä yhteydessä lähtee myös normaalit laskut kaikilla Korvenahon alueen asukkaille. Lopullinen hyvitys huomioidaan vasta kun vuoden lopussa kerätään tasauslukemia ja nyt mittaamatta jäävä vesi ja jätevesi jäävät asukkaiden hyödyksi.

Pyrin tiedottamaan alueen töistä kuukausittain.

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 4 Kyllä 2 Ei 4