Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten palveluohjaaja neuvoo ja opastaa kehitysvammaisia ja heidän läheisiään löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja elämän eri tilanteisiin. Palveluohjaaja tekee koti- ja päiväkotikäyntejä sekä toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Palveluohjaaja / kehitysvammaiset
019 758 6671

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä vastaa palvelupäätöksistä ja erityishuolto-ohjelmista. Hän toimii asiakaskohtaisesti yhteistyössä palveluohjaajan kanssa.

sosiaalityöntekijä
Aikuissosiaalityö
019 758 6616
päivittäin klo 12-13

 

Kehitysvammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta

Asumispalveluiden ja päivätoiminnan asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteys palveluohjaajaan.

Jelppilä Ryttylässä

Jelppilä on tarjonnut asumispalveluita lähinnä kehitysvammaisille henkilöille kahdessa ryhmäkodissa vuodesta 1999 alkaen. Jelppilä koostuu kahdesta talosta joista 1-talo on rakennettu vuonna 1994 ja 2-talo vuonna 1999. Asukkaita näissä taloissa on yhteensä 15. Jelppilässä järjestetään myös tilapäisasumista, lähinnä omaishoidonvapaan järjestämiseksi. Lisäksi tarjotaan tuettua asumista lähialueella asuville vammaispalvelun asiakkaille. Jelppilä tarjoaa ympärivuorokautista asumista.

Paavolantien asuinryhmä Oitissa

Paavolantien asuinryhmä on perustettu 2015. Asuinryhmä tarjoaa ohjattua asumista 5 asukkaalle. Lisäksi tarjotaan tuettua asumista lähialueella asuville vammaispalvelun asiakkaille. Paavolantien asuinryhmässä on henkilökunta paikalla päiväaikaan. Yöaikaan avun tarjoaa kiertävä yöhoitaja.

Vammaisten päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään Ryttylässä ja Oitissa. Päivätoiminta järjestetään Jelppilän asumisyksiköstä ja Paavolantien asuinryhmästä käsin. Päivätoiminta on yksilöllistä palvelua, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille mielekästä päiväaikaista toimintaa sekä tukea asiakkaiden valmiuksia suoriutua päivittäisistä toiminnoista.

Jelppilä I
050 460 9064
Jelppilänkuja 1, 12310 Ryttylä

Jelppilä II
045 144 0555
Jelppilänkuja 3, 12310 Ryttylä

Paavolantien asuinryhmä
050 463 8853
Paavolantie 5 B 9, 12100 Oitti

Jelppilä Toiminnanjohtaja
050 530 7429
Sirkka-Liisa Räisänen

Paavolantien asuinryhmä Vastaava ohjaaja
040 589 3040
Ria Hernesaho

 

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 6 Kyllä 1 Ei 6