Vammaispalvelut

Vammaispalveluilla tarkoitetaan kunnan velvollisuutta järjestää palveluja vaikeavammaisille henkilöille. Tavoitteena on ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä sekä turvata vammaisen henkilön tasavertainen elämä muiden kanssa. (Vammaispalvelulaki 1 §)

Osaan palveluista vaikeavammaiselle on subjektiivinen oikeus esim. kuljetuspalvelut. Osa palveluista järjestetään kunnan määrärahojen puitteissa esim. päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet.

Vammaisuuden perusteella haettavia palveluja ovat mm. kuljetuspalvelut, palveluasuminen, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, henkilökohtainen avustaja, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet, ylimääräiset vaatetuskustannukset sekä ylimääräiset erityiskustannukset esim. erityisravintomenot.
Hausjärven vammaispoliittinen ohjelma on loppuvuodesta 2014 päivitetty vuosille 2015-2016. Perusturvalautakunta on hyväksynyt vammaispoliittisen ohjelman 11.12.2014 kokouksessaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 6 Kyllä 2 Ei 6