Vammaispalvelut

Riihimäen seudun vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Vammaispalveluopas

Vammaispalveluilla tarkoitetaan kunnan velvollisuutta järjestää palveluja vaikeavammaisille henkilöille. Tavoitteena on ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä sekä turvata vammaisen henkilön tasavertainen elämä muiden kanssa. (Vammaispalvelulaki 1 §)

Osaan palveluista vaikeavammaiselle on subjektiivinen oikeus esim. kuljetuspalvelut. Osa palveluista järjestetään kunnan määrärahojen puitteissa esim. päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet.

Vammaisuuden perusteella haettavia palveluja ovat mm. kuljetuspalvelut, palveluasuminen, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, henkilökohtainen avustaja, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet, ylimääräiset vaatetuskustannukset sekä ylimääräiset erityiskustannukset esim. erityisravintomenot.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 9 Kyllä 2 Ei 9